VersaStack to definiowane programowo i zautomatyzowane rozwiązanie, które zapewnia fundamenty niezbędne do dynamicznego rozwoju dzisiejszych modeli biznesowych. Platforma ta powstała z połączenia rozwiązań serwerowych i sieciowych Cisco oraz technologii pamięci masowych IBM. Czy współpraca dwóch gigantów branży IT to rewolucja w zintegrowanych infrastrukturach IT?

Rozwiązanie VersaStack zostało zaprojektowane, by umożliwić łatwe budowanie kompleksowych środowisk przetwarzania danych, które są w pełni otwarte na nowe potrzeby biznesowe. Postępująca globalizacja, rosnąca konkurencyjność, wreszcie cyfrowa transformacja biznesu wymagają posiadania infrastruktury IT, która nie dość, że nie będzie ograniczać zwinności biznesu, to sprosta nowym oczekiwaniom użytkowników.

Dziś każda firma poszukuje takiego modelu biznesowego, który będzie mocno i szybko wspierany przez IT. Samo IT zaś często opóźnia wykorzystanie szans biznesowych ? Grzegorz Krawczyk, Product Sales Specialist Data Center & Virtualization w Cisco.

W obliczu dzisiejszych potrzeb biznesowych niezbędne staje się posiadanie rozwiązań zautomatyzowanych i samoobsługowych ? na kształt rozwiązań chmurowych ? jednak umiejscowionych w ramach lokalnej infrastruktury.

Serwer, sieć i pamięć masowa w jednym

VersaStack to ? oparte na ustandaryzowanych, wstępnie zintegrowanych i zweryfikowanych pod kątem sprawności oraz kompatybilności ? środowisko przetwarzania zoptymalizowane m.in. na potrzeby wirtualizacji i automatyzacji. Na architekturę tej platformy składają się serwery
 • Cisco Unified Computing System (UCS),
 • pamięci masowe IBM Storwize,
 • oraz komponenty sieciowe Cisco.
Każdy z tych trzech elementów wprowadza też określone, dodatkowe funkcjonalności.
W warstwie serwerowej VersaStack wykorzystuje rozwiązania Cisco UCS, które gwarantują wysoką wydajność, a także wysoką elastyczność procesów przetwarzania. ?Stworzyliśmy system, który jako jeden duży blok obliczeniowy ? niezależnie od tego z jakich serwerów rodziny UCS będzie zbudowany ? zapewnia dostęp do jednego, spójnego zbioru zasobów, zaś tożsamość i możliwości poszczególnych serwerów są definiowane z poziomu oprogramowania?? mówi Grzegorz Krawczyk.

Cechą charakterystyczną oferty VersaStack jest ? potwierdzona przez Cisco i IBM ? spójność poszczególnych rozwiązań na poziomie mikrokodu. Oznacza to, że komponenty, które mogą być ze sobą łączone w ramach oferty VersaStack zostały zweryfikowane pod kątem ścisłej kompatybilności.

Warto podkreślić, że VersaStack, jako taki nie jest samodzielnym produktem. Mówimy o rozwiązaniu, które składa się z kilku komponentów dostarczanych przez Cisco i IBM ? Piotr Sękowski, System Storage Sales Manager, IBM.

Decydując się na rozwiązanie VersaStack, użytkownik zyskuje dostęp do:
 • Łatwego wdrożenia zintegrowanego środowiska Cisco UCS przy wykorzystaniu takich funkcjonalności, jak profile usług Cisco UCS.
 • Optymalizacji wydajności z funkcjami IBM Easy Tier.
 • Efektywnego wykorzystania mocy przetwarzania danych, maksymalnie 5-krotne zwiększenie możliwości przechowywania danych z IBM Real-time Compression.
 • Integracji nowych technologii opisanych w Cisco Validated Designs.
 • Ujednoliconego i zintegrowanego zarządzania infrastrukturą dzięki Cisco UCS Director.
 • Wszechstronnych możliwości wirtualizacji pamięci masowej tworzących dynamiczną infrastrukturę poprzez rozszerzenie funkcji IBM Storwize do istniejącej pamięci IBM lub rozwiązania innego producenta.
 • Zatwierdzonych aplikacji IBM ze wsparciem IBM.
W przypadku oferty VersaStack trudna do przecenienia jest także rola partnerów obu firm. Jest to bowiem rozwiązanie z założenia oferowane przez wybranych partnerów IBM i Cisco. Muszą oni dysponować kompetencjami gwarantującymi znajomość rozwiązań wchodzących w skład oferty VersaStack. Zadaniem takich partnerów jest wspieranie klientów w wyborze najbardziej optymalnych konfiguracji, a także realizacja prac wdrożeniowych w sposób odpowiadający na faktyczne potrzeby biznesowe.

?Integrator pomaga klientowi w całym procesie wdrożenia rozwiązania VersaStack ? zaczynając od doboru odpowiednio dostosowanej konfiguracji, poprzez jej prezentację, a kończąc na szkoleniu osób zarządzających środowiskiem i testach wydajnościowych. Doświadczenie w projektach wdrożeniowych rozwiązań Cisco i IBM jest więc w tym przypadku niezmiernie istotne? ? Paweł Korzeniewski, Key Account Manager, EIP.

Kompletna dokumentacja dla wszystkich elementów plus dobre praktyki wdrożeniowe

Kompleksowa weryfikacja referencyjnej konfiguracji złożonej z komponentów Cisco i IBM pozwala zredukować do minimum ryzyko wdrożeniowe. Kompleksowa weryfikacja referencyjnej konfiguracji złożonej z komponentów Cisco i IBM pozwala zredukować do minimum ryzyko wdrożeniowe. ?Rozwiązanie VersaStack zostało przetestowane przez inżynierów Cisco i IBM, aby zapewnić pełną kompatybilność wszystkich elementów, a następnie bardzo szczegółowo opisane w dokumencie Cisco Validated Design. Wykorzystanie tego opracowania pozwala nam na szybsze dostarczanie aplikacji i zwiększenie efektywności IT przy jednocześnie mniejszym ryzyku? ? podkreśla Paweł Korzeniewski.
Precyzyjnie opisana jest m.in. wydajność możliwych do stworzenia konfiguracji sprzętowych VersaStack. ?Nie ma więc niespodzianek związanych z integracją, dostępnością czy wydajnością. Wszystkie parametry są potwierdzone dokumentami. W momencie, gdy mamy tego rodzaju fundament środowiska IT, to na nim można z powodzeniem budować platformy chmurowe oraz automatyzację? ? zauważa Grzegorz Krawczyk. Dodatkowo, w ramach oferty VersaStack, oferowana jest dokumentacja zawierająca m.in. szereg dobrych praktyk pozwalających zmaksymalizować wydajność i skalowalność platformy.

Architektura dostosowana do nowych potrzeb biznesowych

VersaStack to rozwiązanie wpisujące się w potrzeby biznesowe, które pozostają niezależne od branży. ?Chmura obliczeniowa, Big Data, mobilność, Internet Rzeczy ? wszystkie te trendy wpływają na zasadnicze zmiany dotychczasowego modelu IT. Widoczna jest też silna presja na optymalizację kosztów funkcjonowania centrów danych, a także presja na minimalizację czasu dostarczania usług oczekiwanych przez tzw. biznes. W efekcie pojawia się potrzeba modernizacji infrastruktury centrów danych, tak, aby nie stanowiła ona utrudnienia dla realizacji potrzeb biznesowych?? mówi Paweł Korzeniewski. ?Z myślą o tych potrzebach zaprojektowano rozwiązanie VersaStack. Ta referencyjna platforma obliczeniowa jest w dużej mierze wynikiem sugestii klientów, którzy oczekiwali rozwiązania integrującego środowiska Cisco UCS i IBM Storwize? ? dodaje.
Rozwiązania tworzone w oparciu o ofertę VersaStack pomagają firmom:
 • przyspieszyć rozbudowę infrastruktury,
 • efektywnie zarządzać informacjami i zasobami IT,
 • a także sprawnie dostosować się do zmian biznesowych.
W szczególnym jednak stopniu platforma VeraStack wpasowuje się w oczekiwania przedsiębiorstw decydujących się na stworzenie środowiska cloud computing, czy to na potrzeby własnej organizacji, czy też klientów zewnętrznych. ?Model chmury obliczeniowej sprowadza się do zapewnienia konkretnych zasobów IT w elastycznej i łatwo dostępnej dla klientów, łatwo zarządzalnej i rozliczalnej formie? ? podkreśla Piotr Sękowski. Dzięki takiemu podejściu pewne działania związane z zarządzaniem i utrzymaniem środowiska IT można robić łatwiej, a zespół IT może poświęcić się bardziej istotnym biznesowo zadaniom.

Własna chmura dla każdego

Do stworzenia własnej chmury obliczeniowej wystarczają komponenty dostarczone w ramach platformy VersaStack. Zastosowano w niej na szeroką skalę mechanizmy wirtualizacji w warstwie sieci, serwerów, a także pamięci masowych.
Przekłada się to na elastyczność, szerokie możliwości konfiguracji, a także centralizację procesów zarządzania i naliczania kosztów. Uzupełnieniem możliwości sprzętowych VersaStack są narzędzia Cisco do wysokopoziomowego zarządzania cała platformą.
Wdrażane opcjonalnie oprogramowanie Cisco UCS Director spina poszczególne rozwiązania, zapewnia możliwość dysponowania zasobami, a także funkcje samoobsługi dla użytkowników oraz rozliczanie kosztów wykorzystanych zasobów fizycznych i wirtualnych. ?Za sprawą tego środowiska ? w oparciu o platformę VersaStack ? w ciągu godziny jesteśmy w stanie zbudować chmurę prywatną? ? twierdzi Grzegorz Krawczyk. VersaStack sprawdza się więc wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zbudowanie wysoce dostępnej, przewidywalnej ? jeśli chodzi o parametry działania i koszty ? platformy przetwarzania wyposażonej w mechanizmy automatyzacji, samoobsługi oraz narzędzia do rozliczania kosztów pomiędzy użytkownikami lub komórkami organizacji.
?Platforma VersaStack jest rozwiązaniem w pełni otwartym, dzięki czemu można w dowolny sposób rozbudowywać wszystkie jej elementy ? serwery, pamięci masowe, czy sieć ? bez konieczności wprowadzania diametralnych zmian konfiguracyjnych. Podobnie, jeśli chodzi o zastosowania. To doskonały fundament do tego, aby budować zwinne środowiska przetwarzania danych i chmury prywatne? ? podkreśla Grzegorz Krawczyk.

Konwergencja kluczem do elastyczności

W zakresie pamięci masowych VersaStack bazuje na rodzinie macierzy IBM Storwize ? obsługiwane są zarówno macierze:
 • V5000 ? odpowiednie dla relatywnie mniejszych ilości danych,
 • V7000 ? dla klientów korporacyjnych,
 • V9000 ? tam, gdzie niezbędne są rozwiązania oparte na pamięciach Flash.
?W kontekście pamięci masowej, dzięki wykorzystaniu oferty IBM Storwize, do zapewnienia tej samej przestrzeni, szybkości i wydajności potrzebujemy mniejszej ilości dysków, a co za tym idzie także mniej miejsca w serwerowni i mniej prądu. Niższe są też koszty serwisu. Dzięki funkcjonalności wirtualizacji możemy także wykorzystać stare zasoby dyskowe, za które firma zapłaciła w przeszłości? ? wyjaśnia Piotr Sękowski.
Otwartość architektury VersaStack powoduje, że do rozszerzania możliwości opartych na niej środowisk możliwe jest wykorzystanie innych, posiadanych już, rozwiązań.
?Dla rozwiązań z rodziny IBM Storwize dla VersaStack mamy specjalne warunki cenowe. Oznacza to z jednej stron oszczędność dla klientów, a z drugiej ? realną inwestycję IBM w rozwój tej oferty? ? podkreśla Piotr Sękowski. W warstwie sieciowej platforma VersaStack bazuje m.in. na przełącznikach Cisco z serii Nexus i MDS.

Artykuł ukazała się na łamach ITwiz