W ostatnim numerze Harvard Business Review (157) Robert Kucharczyk, Dyrektor Pionu Informatyki w firmie Inter Cars S.A. i Krzysztof Krupa, Senior Dynamics NAV Solution System Architect w EIP Sp. z o.o. opowiedzieli jak system Microsoft Dynamics NAV wspiera ekspansję całej grupy Inter Cars na rynki zagraniczne.

Firma Inter Cars szybko objęła pozycję lidera branży i znalazła się w zestawieniu 500 największych polskich przedsiębiorstw. Obecnie ma oddziały w 16 krajach i jest największą firmą dystrybucyjną automotive w Europie Centralnej i Wschodniej. Ten sukces jest efektem skutecznego zarządzania oraz inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jedną z nich jest rozwój systemu ERP, który stanowi kluczowy element strategii biznesowej.
Przez długi czas Inter Cars związany był organicznie z Polską. Mocna pozycja na rodzimym rynku pozwoliła jednak zarządowi myśleć o wejściu na rynki ościenne. Udało się znaleźć osoby, które miały zbudować struktury w Republice Czeskiej. Był to pierwszy kraj, w którym Inter Cars rozpoczął działalność zagraniczną. Kierownictwo firmy miało wówczas pomysł, jak obsługiwać nowe rynki, odpowiednie procedury i dostosowane do tego magazyny. Okazało się jednak, że stosowane rozwiązanie ERP ma zbyt wiele ograniczeń.

Ustandaryzowanie wejścia do kolejnych krajów

Dotychczas stosowane rozwiązanie nigdy nie było projektowane do obsługi rynków zagranicznych. Ze względu zaś na ograniczenia techniczne nie było też możliwości, aby dostosować je do planów ekspansji Inter Cars. System, który powstał w Polsce był rozwiązaniem zamkniętym. Inter Cars miał niewielkie możliwości jego samodzielnej modyfikacji.

„System ERP, na którym wówczas pracowaliśmy nie pozwalał np. na modyfikacje pozwalające na dostosowanie do wymagań prawnych, obowiązujących w innych krajach. Powstał więc pomysł, aby skorzystać z platformy Microsoft Dynamics NAV i na niej bazować w związku z rozwojem rynków zagranicznych.” – Robert Kucharczyk, dyrektor Pionu Informatyki (CIO) w Inter Cars

Microsoft Dynamics NAV to rozwiązanie elastyczne, które pozwala na swobodne modelowanie funkcjonalności pod potrzeby konkretnej firmy. Możliwa jest także jego integracja z innymi aplikacjami. To jedna z podstawowych różnic między starym a nowym systemem Inter Cars.
Dodatkowo Microsoft Dynamics NAV od początku był projektowany dla firm działających na wielu rynkach międzynarodowych.
Powołany został zespół polsko-czeski, który zajął się rozwijaniem tej aplikacji. W pracach udział brali długoletni pracownicy znających procesy Inter Cars. Współpracowali oni z programistami, aby zaimplementować te procesy w systemie Microsoft Dynamics NAV. Najpierw wdrożenie objęło firmę w Czechach, następnie oddział na Słowacji. Obecnie w zespole biznesowo-wdrożeniowym znajdują się ? poza przedstawicielami IT ? także osoby kierujące poszczególnymi regionami, członkowie zarządu i project managerowie.

Uniklalne rozwiązania

Wdrożenia Dynamics NAV w 16 krajach obejmują aktualnie około 150 filii. To ogromna ilość pracy developerskiej, za którą odpowiedzialne są dwie grupy ? polska i czeska ? działające na wspólnym kodzie. Po stronie polskiej jest to firma EIP, która współpracę z IC rozpoczęła już 10 lat temu. To były początki ekspansji Inter Cars i początki rozwoju zespołu NAV w EIP. Dzisiaj możemy ocenić, że współpraca ta osiągnęła wysoką efektywność i przyniosła ogromny rozwój. EIP postawiło na budowanie dedykowanych zespołów kompetencyjnych. Dzięki temu specjaliści dokładnie rozumieją procesy, które zachodzą w organizacji i potrafią szybko przełożyć potrzeby biznesu na kod programistyczny.

„Otwarte środowisko systemu pozwala nam na budowanie unikalnych rozwiązań, dzięki którym Inter Cars nieustannie polepsza procesy biznesowe i podnosi przewagę konkurencyjną.” – Krzysztof Krupa, Senior Dynamics NAV Solution Architect w EIP

Wewnętrzny Komitet Standaryzacyjny systemu ERP

Aby ograniczyć koszty związane z rozwojem i wdrożeniami nowego systemu ERP staramy się, aby procesy były albo uniwersalne, albo łatwe do powielenia w poszczególnych krajach. Dzięki temu każde kolejne wdrożenie jest realizowane tym samym zbiorem funkcjonalności zawartych już w systemie ERP. Doprowadzamy do tego, aby Microsoft Dynamics NAV był maksymalnie jednolitą aplikacją w całej Grupie Inter Cars. To bardzo ułatwia przeprowadzenie każdego, nowego projektu – opowiada Robert Kucharczyk.

W Inter Cars powołany został wewnętrzny Komitet Standaryzacyjny, tzw. International Decision Team. Tylko on ma prawo wprowadzać zmiany do aplikacji. ?Dzięki trzymaniu się tych zasad ? i korzystaniu z systemu, który może być łatwo dostosowany do realiów danego rynku ? przygotowanie jego wersji na potrzeby kolejnego kraju zajmuje zaledwie kilka miesięcy? ? dodaje.
W przypadku każdego kraju, biznes powołuje struktury i szuka odpowiednich ludzi. Kolejnym istotnym krokiem jest praca Pionu Informatyki Inter Cars i zespołów developerskich. W biznesie tak ogromnej skali system ERP stanowi ?kręgosłup przedsiębiorstwa?, który normuje szereg procesów. Model rozliczeń między Polską a spółkami zewnętrznymi jest bardzo złożony ? to zbiór regulacji prawnych z 16 krajów. Całość jest przygotowywana razem z partnerem wdrożeniowym ? firmą EIP, w której dedykowanych jest dla Inter Cars na stałe 6 osób. Posiadają oni głęboką wiedzę o procesach biznesowych tej firmy.
Przed wejściem do nowego kraju zespół wdrożeniowy musi sprawdzić kilka rzeczy.
  • Po pierwsze, jak bardzo różnią się procesy finansowo-księgowe w danym kraju,
  • czy językowo firma jest gotowa na wdrożenie. Łatwiej jest wdrażać w tych krajach, gdzie przygotowany jest już katalog produktów Inter Cars, jeżeli zawiera on język kraju, w którym jest wdrażany.
?Teraz przeprowadzamy proces wdrożenia w Grecji, gdzie jest inny alfabet. Nie mamy go w naszych katalogach i to komplikuje projekt? ? opowiada Robert Kucharczyk.

Tekst ukazał się w Harvard Business Review Polska, numer 3 (157) Marzec 2016.