Elektrownia fotowoltaiczna umożliwia pozyskiwanie odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne. Budowa elektrowni „Gronówko”, w której bierze udział jedna ze spółek Grupy EIP, ma na celu zasilenie Green Data Center.

W dniu 4 lipca 2017 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetycznej ogłosił wyniki Aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednym z wytwórców, których oferty wygrały, była spółka należących do grupy EIP. Dzięki wygranej aukcji możemy przystąpić do ostatniego i najważniejszego etapu projektu, jakim jest budowa elektrowni. Prace projektowe oraz załatwienie wszystkich formalności, uzyskiwanie zgód i pozwoleń trwało prawie trzy lata.

W jaki sposób działa elektrownia fotowoltaiczna?

Elektrownia fotowoltaiczna, to zespół urządzeń, które przekształcają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Nasz projekt zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej  o mocy 1 MW na powierzchni 2ha.
Dane techniczne:
  • Moc generatora PV wynosi 1120 kWp
  • Generator PV składa się z 3864 paneli fotowoltaicznych
  • Łączna powierzchnia samych paneli – 6 478,7 m?
  • Roczna produkcja energii – 1 250 332 kWh
  • Emiscja CO2, której udało się uniknąć ? 750 133 kg

Kiedy elektrownia rozpocznie swoją działalność?

Budowa elektrowni fotowoltaicznej rozpocznie się wiosną 2018 r. Koniec projektu przewidziany jest na 1 lipca 2018 roku. W tym dniu pierwsza zielona energia pochodząca z naszego Odnawialnego Źródła zostanie wpuszczona do sieci energetycznej. Dzięki budowie elektrowni będziemy mogli zrealizować nasz Projekt Green Data Center, którego założeniem jest produkowanie co najmniej takiej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  jaką zużyjemy w naszych Data Center – MAIN. Dodatkową korzyścią jest utworzenie miejsc pracy dla lokalnej społeczności.
Elektrownia fotowoltaiczna to nie jedyny projekt zakładający pozys źródeł energii odnawialnej prowadzony w ramach Grupy EIP. Do EIP Energy należą także dwie elektrownie wodne na Bzurze. Inwestycje na rzece Bzura ? oprócz zagwarantowania zielonej energii na potrzeby MAIN Data Center ? mają pozytywny efekt środowiskowy. Elektrownie wodne naturalnie podnoszą wody gruntowe, zapewniając ? w obrębie koryta rzeki ? spiętrzenie wody o dodatkowe 1,5 m. W ten sposób poszerzają strefę fauny i flory w dorzeczu rzeczki i w pobliskich terenach.