Marta Osiak – Dynamics NAV Department Director w EIP Sp. z o.o. udzieliła komentarza do artykułu o kierunkach rozwoju oprogramowania wspierającego zarządzanie firmą, autorstwa Piotra Waszczuka. Artykuł ukazał się w raporcie BEST100 2017. 

Oczekiwania osób odpowiedzialnych za wybór rozwiązań ERP koncentrują się dziś wokół elastyczności oprogramowania, łatwości obsługi oraz efektywnego wykorzystania funkcji analitycznych. Przyjrzyjmy się tym wymaganiom bliżej.
Klienci mają świadomość, że elastyczność jest kluczowa, aby budować niestandardowe rozwiązania, które będą dobrze dostosowane do indywidualnych wymagań biznesowych.
Dla wielu  firm ważną cechą jest także podejście modułowe, które skupia się na poszczególnych działaniach firmy i pozwala na zakup licencji do danego modułu dla odpowiednio określonej liczby osób ? w zależności od aktualnych potrzeb. Przez modułowość należy rozumieć możliwość wyboru interesujących funkcjonalności w formie pakietów, które dedykowane są konkretnym grupom użytkowników, np. księgowości, sprzedaży, obsłudze klienta itp. Takie podejście bardzo dobrze się sprawdza.
Nie mniej ważne są dziś potrzeby związane z łatwością wykorzystania i ergonomią obsługi systemów zintegrowanych. Nieprzypadkowo zespoły deweloperskie największych producentów oprogramowania ERP wciąż dopracowują interfejs pod kątem nowych wymagań i kolejnych grup użytkowników, aby z ich perspektywy aplikacja była przejrzysta, intuicyjna i oferowała łatwy dostęp do potrzebnych funkcji.
Interfejsy obsługi systemów ERP są dziś często budowane na zamówienie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb  firmy. Takie systemy zawierają oczywiście konieczne podstawy i bazową technologię, ale w dalszym ciągu są dostosowywane pod kątem dobrze zdefiniowanych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa.
W tym obszarze ważna jest również kwestia mobilności oraz wsparcie wielu kanałów komunikacji i pozyskiwania informacji o klientach. Mobilne wersje aplikacji zintegrowanych oraz integracja m.in. z systemami bankowości elektronicznej są już standardem systemów ERP, a w systemie Dynamics NAV są w pełni dostępne od kilku wersji.
Najnowsze systemy, typu ERP, BI czy CRM, oferują też szerokie możliwości działania w obszarze sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter.
Trendem nadal utrzymującym się jest szeroko pojęta chmura obliczeniowa. Potrzeba zapewnienia wydajności systemów, która musi iść w parze z wymaganiami stawianymi przez klientów, powoduje, że coraz częściej klienci wybierają rozwiązanie NAV oparte na platformie Microsoft Azure.
Zespół EIP Dynamics NAV realizuje też projekty migracji środowiska dla systemu ERP do chmury.
W przypadku oczekiwań związanych z analityką biznesową rynek nastawiony jest głównie na dostosowywanie się do klienta i przewidywanie trendów. Narzędzia takie jak LS Retail są szczególnie ważne dla  firm, które działają na rynku B2C i oferują sprzedaż detaliczną. Tutaj liczy się krótki czas oraz trafność analizy. W przypadku systemów Microsoft Dynamics NAV świetnie sprawdza się też rozwiązanie Power BI. Pozwala ono w łatwy sposób zwiększyć sprawność  firmy w zakresie planowania biznesu i reagowania na zmiany otoczenia.
Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, to oferowane przez nas oprogramowanie firmy Microsoft wyróżnia się na rynku. Do głównych zalet systemu Microsoft Dynamics NAV należy zaliczyć dostosowanie do prawa polskiego i szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania prawne i finansowe na polskim rynku, a także rozbudowaną sekcję raportowania i analiz, unikalną wśród wielu systemów ERP funkcjonalność prognozy przepływów pieniężnych, obszerny moduł  finansów, efektywne mechanizmy zabezpieczające przed niespójnością danych oraz ewentualnymi manipulacjami.
W ostatnich miesiącach bardzo cenne dla użytkowników okazało się też szybkie wprowadzenie funkcjonalności Jednolitego Pliku Kontrolnego. System Dynamics NAV wyróżnia się również dużą dostępnością modułów specjalistycznych ? dodatkowych narzędzi rozbudowujących podstawową funkcjonalność oprogramowania lub związanych z dostosowanymi pod konkretne branże. Jest to cecha, na której często zależy klientom.