Jeszcze parę lat temu rozważaliśmy, czy w ogóle warto korzystać z chmury, bo przecież używamy narzędzi do wirtualizacji. Wydawało się, że są to rozwiązania bardzo do siebie podobne. Rzeczywistość pokazała, że realizują zupełnie inne funkcje, a cloud otwiera potężne możliwości.

Dla przypomnienia, różnice między wyżej wspomnianymi wynikają z odmiennych potrzeb i mocy zaangażowania między biznesem, a wewnętrznym działem usług IT.
Upraszczając, działy IT myślą schematami działania maszyn, w tym maszyn wirtualnych i pracujących na nich aplikacjach. Z kolei biznes oczekuje obsługi procesów wraz z gwarancjami jakości świadczenia usług z przypisanym kosztem. Te dwa podejścia powinny zostać połączone w ramach spójnego celu.
I tu jest rola integratora. Naszym zadaniem jest zrozumieć i wyjaśnić złożone problemy, a także zaproponować optymalne rozwiązanie. Skomplikowane zależności między aplikacjami (procesy) mogą wymuszać korzystanie z wielu odmiennych silników wirtualizacji (hypervisorów), a także połączenie ze środowiskami on-premises. To z kolei oddala Klienta od idei automatyzacji procesów, który umożliwia chmura oferując – od strony użytkownika biznesowego – gotowe do użytku produkty.
Kolejną kwestią, która często spotyka się z odmiennym rozumieniem jest niezwykle istotna kwestia bezpieczeństwa, a w szczególności stopień ochrony przetwarzanych danych w Cloud. To temat, na długi wywód, można przytoczyć wiele porównań zabezpieczeń i certyfikatów bezpieczeństwa dostawców oraz providerów, ale też należy uszanować wewnętrzne polityki przedsiębiorstw. Jeśli jednak te regulacje nie stoją na przeszkodzie, należy sobie zadać przewrotne pytanie; ?Kto zapewni wyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych i odporność na wszelkiego rodzaju cyberprzestępstwa, firma która specjalizuje się w bezpieczeństwie, za którą stoi renomowany Vendor, dostawca Cloud, czy lokalny dział IT??. Ryzyko utraty reputacji, budżety na ochronę danych i wykorzystanie zasobów ludzkich są nieporównywalne, konkluzja może być tylko jedna: ?oddajmy się spokojnie w ręce specjalistów?.

Dlaczego warto?

Ponieważ jest o co walczyć. IDC podsumowuje, że organizacje najbardziej zaawansowane pod względem wykorzystania chmury osiągają korzyści rzędu średnio 3 milionów dolarów w dodatkowych przychodach i 1 miliona dolarów w zaoszczędzonych kosztach na jedną aplikację chmurową rocznie.
Czy jest możliwe pogodzenie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa i wykorzystanie  możliwości chmury, by generować ponadprzeciętne rezultaty? Jak najbardziej. Ważne, by znaleźć odpowiedniego partnera. Specjalistów, którzy pomogą w pełni wykorzystać możliwości chmury wraz z zachowaniem regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Jak to działa w praktyce?

Od kilku lat wdrażamy chmury prywatne, które uruchamiamy lokalnie u Klientów lub dostarczamy na zasadzie kolokacji lub wydzielenia i dedykowanego udostępnienia zasobów z większego środowiska Cloud operującego w Data Center. Często rozmawiamy z naszymi klientami o rezultatach i wiemy, jak ważna dla nich jest elastyczność, jakie daje rozwiązanie chmurowe. A zapowiada się, że możliwości będą coraz większe. Produkt jest stale i dynamicznie rozwijany przez największych vendorów.
Rozwiązanie, które cieszy się sporym zainteresowaniem to chmura hybrydowa, dzięki której Klienci sami decydują, jakie dane mogą być przetwarzane lokalnie w polskim Data Center, a jakie w chmurach publicznych. Taki podział spełnienia wymogi bezpieczeństwa zgodne z regulacjami, prawem oraz regulaminami wewnętrznymi, specyficznymi dla przedsiębiorstwa. W osiągnięciu pełnej zgodności bezpieczeństwa pomaga nasz zespół security, który ściśle współpracuje z Klientem, aby poznać reguły i zaproponować odpowiednie rozwiązanie.

Elastyczność w skali MAX

Aktualnie pracujemy nad wdrożeniem rozwiązania, które umożliwia Klientom uzyskanie wolności wyboru najlepszych rozwiązań oferowanych przez różnych operatorów Cloud. Uzyskanie takiej wolności w chmurach możliwe jest za pomocą zakodowania infrastruktury w języku programowania – IaC, tak aby stał się standardem rozumianym przez dowolnego Vendora Cloud. Obrazowo mówiąc potrzebujemy kierownicy w naszym samochodzie, aby uzyskać tę wolność. Znaleźliśmy już odpowiednią, i pracujemy nad opisem Infrastructure as a Code. Nasze centrum przetwarzania danych MAIN, staje się lokalnym Software Defined Data Center z interfejsami do popularnych operatorów Cloud.

Globalna chmura w warszawskim Data Center

Jednym z wiodących dostawców chmury jest Microsoft, z którym EIP łączy strategiczne partnerstwo. Azure zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, które doceniają także nasze organy administracyjne. Korzysta z niego np. Polskie Ministerstwo Finansów, a ściślej mówiąc wszyscy przedsiębiorcy, którzy składają JPK. Jednolity Plik Kontrolny przesyłany jest w formacie zaszyfrowanych informacji do Azure, dane są przechowywane na platformie obliczeniowej Azure i pobierane przez serwery ministerstwa, gdzie są rozszyfrowywane i przetwarzane. Kilka dni temu Gartner ogłosił wyniki raportu, w którym platforma Azure została nazwana liderem dla workload w chmurze dla sektora enterprise w zakresie IaaS, Paas i SaaS.
Chcąc w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje Azure uruchomiliśmy i testujemy rozwiązanie Azure Stack w naszym Data Center. Chcemy mieć pewność, jakie daje możliwości i jakie korzyści takie rozwiązanie realnie da naszym klientom. Będziemy interpretować doświadczenia i wyciągnąć wnioski, którymi również będziemy dzielić się w publikacjach i podczas rozmów z naszymi klientami.
Dzisiejszy trend w rozwiązaniach Cloud w moim przekonaniu jest jednoznaczny – wchodzimy w etap wirtualizacji chmur, czyli elastyczności w skali MAX. Jedyne co nam zostaje, to wybór najlepszej strategii chmurowej, która pozwoli na wolność wyboru w chmurach oraz efektywne odwzorowanie procesów biznesowych i zależności aplikacyjnych, umożliwiając jednocześnie automatyzację i standaryzację infrastruktury opisanej w kodzie. Z usług chmurowych będziemy korzystać tak samo jak z abonamentów telekomunikacyjnych, łatwo przenosząc numer lub otrzymywać dodatkowe usługi bez limitów.
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!