Mateusz Nogalski – System Engineer w EIP – zdał egzamin certyfikacyjny, dzięki czemu nasza firma weszła do grona Partnerów QNAP.

Z końcem czerwca 2017 r. przedstawiciele EIP Sp. z.o.o. odbyli szkolenie QNAP ATC, podczas którego poszerzyli swoją wiedzę w wielu dziedzinach związanych z urządzeniami marki QNAP.
Przyczyniło się to do ugruntowania umiejętności związanych z konfiguracją urządzeń i wykorzystaniem zaawansowanych funkcji oraz poznania najlepszych praktyk wykorzystywanych przy wdrażaniu urządzeń do pracy w już istniejących oraz nowych środowiskach, a przede wszystkim profesjonalnej diagnostyki wadliwych konfiguracji.
Zdobyta wiedza pozwoliła nam na potwierdzenie swoich kompetencji poprzez zdanie egzaminu certyfikującego QNAP ATC. ?QNAP Certified Partner? (ATC)  to certyfikat dla partnerów firmy QNAP wydawany przez producenta i zaświadczający o zaawansowanej znajomości urządzeń.

EIP Partnerem QNAP

Od lipca EIP Sp. z o.o. została oficjalnym, certyfikowanym Partnerem firmy QNAP jednocześnie dołączając do wąskiej grupy firm na terenie naszego kraju. Specjalistyczna certyfikacja zapewnia nam bezpośredni kontakt i współpracę z producentem, co przekłada się na możliwość szybszej reakcji w stosunku do innych dostawców. Partnerstwo to wspólne szkolenia, dostęp do wiedzy oraz możliwość fizycznego zapoznania się z najnowszymi produktami firmy QNAP. Powyższe przywileje i znajomość rozwiązań innych producentów, przekładają się na rozszerzone możliwości wspierania naszych klientów podczas wszystkich etapów doboru najlepszego dla nich rozwiązania do przechowywania, współdzielenia oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa danych.