Przygotuj się na ekonomię API Application Programming Interface (API) od dziesięcioleci jest znane i wykorzystywane do integracji systemów IT. Jaka to więc nowość, i to ekonomiczna?

Obecne API pozwalają na stworzenie uproszczonego interfejsu, który umożliwia dostęp do funkcji aplikacji biznesowych i danych w nich zgromadzonych w czasie rzeczywistym. W takim modelu ?rmy mogą wybrać z zestawu publicznych i prywatnych API usługi oraz w łatwy sposób je zintegrować budując nowe rozwiązania dla konsumentów. Takie postępowanie umożliwia stworzenie dźwigni biznesowej, której działanie jest analogiczne do dźwigni ?nansowej. Ekonomię API można zde?niować jako komercyjną wymianę zasobów informacyjnych.

Rozwiązanie dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw

Koncepcja otwartej platformy bankowej oraz projekty identy?kacji najważniejszych wewnętrznych interfejsów API i ich rozbudowy sprawiają, że wdrożenie rozwiązania do zarządzania API staje się niezbędne. Jak wybrać najlepsze wśród rozwiązań dostępnych na rynku? Podczas międzynarodowej konferencji API Days w Londynie, na zlecenie ?rmy CA Technologies, przeprowadzono wywiady z 22 liderami sektora ?nansowego. Celem było rozpoznanie potrzeb i określenie najważniejszych cech API Management dla banków i instytucji ?nansowych.
Na podstawie wyników, CA Technologies opracowało raport oraz plan rozwoju swoich produktów, aby spełnić wszystkie wymagania i jak najlepiej dostosować funkcjonalności CA API Management do specy?ki sektora ?nansowego. Działania te okazały się sukcesem, a jakość produktu potwierdza szereg referencyjnych wdrożeń w renomowanych instytucjach.

Rewolucja API w sektorze ?nansowym

Sektor ?nansowy należy do jednego z najbardziej wymagających pod kątem bezpieczeństwa i niezawodności wszystkich systemów informatycznych. W rozwiązaniu CA API Management elementy te są kluczowe, ponieważ rozumiemy, że dla największych organizacji stanowią najważniejszy element polityki biznesowej.
W dzisiejszych czasach ekonomii API, wszystkie banki i inne instytucje ?nansowe powinny już teraz myśleć o strategii rozwoju tak jak ?rmy developerskie, produkujące oprogramowanie. W przeciwnym wypadku ryzykują, że staną się nieistotne w gospodarce aplikacji. Rozwój technologii umożliwia budowanie nowej, dodatkowej wartości dla klientów funkcjonujących w cyfrowym świecie, a umiejętne zarządzanie interfejsami API prowadzi również do wzrostu wskaźników biznesowych.

Pomagamy instytucjom rozwijać się w ekonomii API bezpiecznie i szybko

CA API Management dostarcza szereg konkretnych usług oraz pełny zakres wymagań związanych z zarządzaniem i bezpieczeństwem API. Są to m.in.:

 • zaawansowane funkcje zabezpieczeń i ochrony danych,
 • możliwość przetestowania API przed produkcją,
 • wewnętrzne mechanizmy ułatwiające pracę deweloperom.

Dzięki temu, system pomaga ?rmom rozwijać i udostępniać swoje usługi w oparciu o API taniej, bezpieczniej i szybciej.

Jedną z głównych zalet zastosowania systemu API Management jest oddzielenie warstwy bezpieczeństwa od warstwy funkcjonalnej w kontekście zarówno tworzenia, jak i utrzymania API. Przejęcie odpowiedzialności za bezpieczne udostępnienie interfejsów API powoduje, że developer API może skupić się na funkcjonalnościach, a czas przygotowania interfejsów znacznie się skraca.

Najważniejsze cechy CA API Management: 
 • Łatwe dostosowanie i automatyzacja: szybsze tworzenie API w aplikacjach kompozytowych (wielowarstwowych). 
 • Ochrona przed zagrożeniami i zaawansowane zabezpieczenia: niepowtarzalne funkcje skutecznych zabezpieczeń tożsamości i interfejsów API oraz certy?katów w porównaniu z innymi dostawcami API Management.
 • Elastyczne polityki: łatwe dostosowanie zasad zabezpieczeń i zarządzania do potrzeb przedsiębiorstwa, bez konieczności ręcznego programowania.
 • Prędkość: CA Live API Creator jest do 10x szybszy i tworzy 40x bardziej zwięzły kod niż programowanie ręczne.
 • Wsparcie rozwoju technologii mobilnych i IoT: usługa CA Mobile App przyspiesza tworzenie i rozwój aplikacji mobilnych i aplikacji IoT, dzięki interfejsom API i SDK dla najważniejszych funkcji, takich jak bezpieczeństwo, SSO, przesyłanie wiadomości i przechowywanie danych.
 • Bezpieczeństwo: CA API Gateway jest systemem zgodnym z FIPS 140?2, z certy?katem Departamentu Obrony USA, co świadczy o spełnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Rozwiązanie CA API Management umożliwia budowę wysoko skalowanego środowiska o wysokiej dostępności i wydajności.
Składa się z trzech głównych komponentów funkcjonalnych, które mogą być dostarczane oddzielnie. Są to: CA API Gateway, CA API Portal, CA Live API Creator.
 • CA API Gateway upraszcza proces udostępniania danych i usług (także w modelu SOA), które mogą być wykorzystane przez zewnętrznych lub wewnętrznych developerów do tworzenia aplikacji na różnego rodzaju platformy i urządzenia. Nadzoruje całą komunikację API, zapewniając jej odpowiednią efektywność, dzięki możliwości agregowania zapytań oraz buforowania odpowiedzi. Oferuje gotowe narzędzia, które pozwalają udostępniać dane bezpośrednio z baz danych poprzez API. Stanowi centralny punkt kontroli i zarządzania bezpieczeństwem API, zapewniając odpowiedni poziom wydajności dla użytkowników końcowych. CA API Gateway posiada również rozbudowaną funkcjonalność Firewall, odpowiedzialną za monitorowanie przychodzących zapytań i eliminowanie większości znanych zagrożeń, m.in. XSS czy DoS.

 • CA API Portal dostarcza narzędzia do budowy wygodnego webowego interfejsu użytkownika, oferującego zewnętrznym developerom rejestrowany dostęp do API i jednocześnie udostępniającego wszystkie niezbędne informacje do efektywnego wykorzystania API. Portal stanowi także platformę kolaboracji umożliwiającą zewnętrznym i wewnętrznym developerom wymianę doświadczeń na forum, umieszczanie dokumentacji, przykładów kodu i praktycznych zastosowań możliwości udostępnianych narzędzi. CA API Portal pozwala zarządzać kontrolą dostępu do API, co może okazać się krytyczne w przypadku dużej ilości wykorzystujących je aplikacji. Prezentuje informacje w postaci raportów administracyjnych – list API dostępnych dla poszczególnych developerów, wraz z informacją o wykorzystaniu API przez konkretne aplikacje. Portal został także wyposażony w narzędzia do monetyzowania wykorzystania API. Są to m.in. płatne pakiety dostępu do API oraz statystyki ich wykorzystania przez konkretne aplikacje.

 • CA API Creator umożliwia szybkie i niewymagające kodowania udostępnianie danych bezpośrednio z systemów, baz danych (SQL, NoSQL), istniejących API, JSON. Możliwość tworzenia usług w oparciu o interfejsy API za pomocą kreatorów i wbudowanej logiki znacznie przyspiesza proces, a funkcja reactive logic umożliwia łatwą implementację reguł biznesowych.

Wiedza i doświadczenie

Gwarantujemy szybką i kompleksową pomoc. Mamy doświadczenie w projektowaniu rozwiązań i prowadzeniu projektów międzynarodowych. W naszym portfolio znajdują się referencyjne projekty wdrożenia API Management w przedsiębiorstwach sektora Enterprise, m.in. w największej grupie ?nansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Znajomość branży i doświadczenie pozwalają nam działać szybko i profesjonalnie. Oferujemy pomoc w zakresie audytu, doradzamy, które usługi są konieczne i zalecane. Optymalizujemy system tak, by działał sprawnie i zachowywał najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej na www.TELSAR.pl