O nowościach wprowadzonych w systemie Microsoft Dynamics NAV 2016, źródłach przewagi nad konkurencyjnymi rozwiązaniami ERP dla firm z sektora MŚP oraz o unikalnej specjalizacji i doświadczeniach wdrożeniowych mówi Robert Rus, dyrektor zespołu Dynamics NAV w EIP.

Dążymy do tego, aby jak najlepiej zrozumieć procesy biznesowe, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Tylko w taki sposób możemy zbudować unikalne, szyte na miarę rozwiązania systemowe oparte na oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV. W tego typu kompetencjach upatrujemy też naszej przewagi konkurencyjnej. Największe doświadczenie mamy we wdrożeniach Dynamics NAV w firmach, w których logistyka, transport i finanse odgrywają kluczową rolę.

Robert Rus

Jakie zmiany wnosi Microsoft Dynamics NAV 2016?

Do najważniejszych z pewnością możemy zaliczyć pełną integrację i obustronną synchronizację z oprogramowaniem Microsoft Dynamics CRM. Dzięki temu firmy, które korzystają z obu systemów, nie muszą prowadzić podwójnych kartotek. Wystarczy wprowadzić dane w bazie jednego z systemów, a następnie zsynchronizować je. W praktyce funkcja ta znacznie skraca czas realizacji procesu ofertowania i sprzedaży, a także ułatwia monitorowanie statystyk interakcji z klientem.
W standardzie pojawiły się też Przepływy Pracy, czyli tzw. workflow. W nowej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV znajdziemy wiele wstępnie skonfigurowanych szablonów, które można skopiować do modelowania rzeczywistych procesów biznesowych. Rezygnacja z papierowego obiegu dokumentów i automatyzacja procesów decyzyjnych ? czyli takich, które wymagają akceptacji przełożonego lub grupy przełożonych ? znacznie usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Mechanizmy workflow zapewniają też dostęp do zarchiwizowanych dokumentów oraz dają przejrzysty obraz zdarzeń, dzięki czemu umożliwiają ich pełną kontrolę. W kontekście obiegu dokumentów warto wskazać na kolejną nowość ? moduł pozwalający na rejestrację w systemie dokumentów zarówno w postaci cyfrowej, jak i zeskanowanej przy użyciu usług OCR. Źródłem cyfrowego dokumentu może być nawet zdjęcie wykonane przez aplikację NAV na smartfonie. Oczywiście, cały proces może być zintegrowany z procesem akceptacyjnym.
Nowa wersja systemu NAV to również ścisła integracja z oprogramowaniem wspierającym analizy biznesowe ? Microsoft Power BI. To autorskie narzędzie firmy Microsoft umożliwia dostęp do analiz biznesowych niemal w czasie rzeczywistym.

Czym system ten wyróżnia się na tle konkurencyjnych rozwiązań wspierających zarządzanie w firmach sektora MŚP?

Poza rozbudowaną funkcjonalnością, Microsoft Dynamics NAV jest przede wszystkim bardzo intuicyjny, łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika. Warto wspomnieć chociażby o dostępie do systemu NAV z poziomu smartfonów i przeglądarki internetowej. To naprawdę istotne udogodnienie. Aplikacja w telefonie pozwala korzystać z pełnej funkcjonalności systemu, a poza tym wspiera geolokalizację. Dzięki temu możemy zbudować dla klientów dedykowane rozwiązania, które umożliwiają np. wyznaczenie tras dla przesyłanych towarów lub śledzenia wizyt handlowców u klientów. Pracujemy już nad takimi projektami.
Krokiem milowym w modernizacji warstwy użytkownika systemu było wprowadzenie aplikacji klienckiej ? Role Tailored Client, która przyniosła ogromną zmianę na poziomie interfejsu. Wraz z kolejnymi wersjami NAV wprowadzony został dostęp poprzez przeglądarkę, a następnie z poziomu tabletu. Tę funkcjonalność w wersji 2016 uzupełniła możliwość korzystania z oprogramowania Microsoft Dynamics NAV przez smartfon. Wszystkie wprowadzane przez Microsoft udogodnienia dla użytkowników mają odzwierciedlenie w najnowszych trendach rynkowych, zaś aplikacje mobilne NAV są dostępne na najważniejszych platformach mobilnych: iOS, Android, Windows Mobile.

W nowej wersji zmienił się też sposób prezentacji danych?

To również bardzo istotna zmiana. Teraz poszczególne ekrany można w łatwy sposób przewijać i skalować zarówno z poziomu urządzeń mobilnych, jak i aplikacji na platformę Windows. Pojawiła się też możliwość ukrywania wybranych kolumn oraz uproszczone widoki danych. Użytkownicy bez problemu mogą definiować dedykowane ekrany do codziennej pracy, co w dużym stopniu skraca czas wykonywanych zadań. Znaczące zmiany nastąpiły również w obszarze raportowania. Do najważniejszych warto zaliczyć modelowanie raportów tuż przed wydrukiem, harmonogramowanie, a także możliwość tworzenia i modyfikowania szablonów raportów bez angażowania programisty, bezpośrednio w Microsoft Word.

W jaki sposób system Microsoft Dynamics NAV korzysta z modelu cloud computing?

System ten jest chyba jedynym rozwiązaniem ERP na rynku, które dostępne jest w wersji prawdziwie hybrydowej. Oznacza to możliwość instalacji systemu we własnym środowisku za sprawą modelu on-premise lub na bazie platformy chmurowej, ale także w rozwiązaniu mieszanym. Jednocześnie, Microsoft Dynamics NAV to rozbudowane narzędzie. Do niedawna system był dedykowany raczej większym firmom. Jego wersja chmurowa świetnie sprawdza się także w małych organizacjach. Dzięki instalacji NAV w chmurze klient ponosi znacznie mniejsze koszty. Rozwiązanie to charakteryzuje się bardzo korzystną formą licencjonowania i umożliwia dynamiczną regulację wykorzystanych zasobów platformy Microsoft Azure.
System Microsoft Dynamics NAV w wersji 2016 współpracuje natywnie z usługą Azure SQL i ma bezpośrednie wpięcie do chmury. Możliwość zastosowania bazy chmurowej redukuje koszty i zapewnia gwarancję dostępności na poziomie 99,99%. Dla użytkowników oznacza to bezkonkurencyjny poziom bezpieczeństwa.

O jakich usprawnieniach technicznych towarzyszących nowej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV warto wspomnieć i co oznacza ich wprowadzenie?

W bieżącej wersji systemu udostępniono ciekawe rozwiązania, takie jak mechanizm Extensions, który daje możliwość rozszerzania i modyfikowania aplikacji bez potrzeby edycji kodu źródłowego. Dzięki temu wszystkie aktualizacje oraz zmiany funkcjonalne mogą być realizowane dużo szybciej, zaś rozszerzenia można łatwo zainstalować i odinstalować.
Pojawiły się także Zdarzenia (Events), które pozwalają modyfikować i oddzielić niestandardowe funkcje z logiki biznesowej. Funkcjonalność ta może zostać wykorzystana, przykładowo, do budowania alertów, powiadomień, czy nawet połączeń z systemami zewnętrznymi oraz aplikacjami. Co ważne, wszystkie wprowadzone modyfikacje są specjalnie oznaczone. Pozwala to na szybkie ich odnalezienie, nawet jeśli wprowadzone są w kodzie źródłowym.
Wprowadzony został również nowy edytor dla deweloperów rozwiązań opartych na platformie Microsoft NAV. Zastosowana technologia IntelliSense oraz wiele dodatkowych usprawnień znacznie przyspieszają pisanie kodu. Skrócił się też czas przygotowania i konfiguracji ról, czyli indywidualnych dostępów dla użytkowników. Dzięki nowemu mechanizmowi Record Permissions mamy możliwość definiowania zestawów uprawnień, które następnie możemy szybko ? i bezbłędnie ? przydzielać odpowiednim grupom i użytkownikom.

W jakiego rodzaju projektach opartych na systemie NAV specjalizują się specjaliści EIP?

Dążymy do tego, aby jak najlepiej zrozumieć procesy biznesowe, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Tylko w taki sposób możemy zbudować unikalne, szyte na miarę rozwiązania systemowe oparte na oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV. W tego typu kompetencjach upatrujemy też naszej przewagi konkurencyjnej. Największe doświadczenie mamy we wdrożeniach Dynamics NAV w firmach, w których logistyka, transport i finanse odgrywają kluczową rolę. Możemy pochwalić się kilkunastoma skutecznymi wdrożeniami systemu Microsoft Dynamics NAV w ponad 12 krajach Europy. Większość naszych klientów to polskie firmy, które z powodzeniem realizują ekspansję na arenie międzynarodowej. To dla nas sygnał, że nasz krajowy biznes prężnie się rozwija i podbija zagraniczne rynki.

Jakie są doświadczenia firmy EIP w zakresie wdrażania systemu NAV w mniej typowych zastosowaniach?

System Microsoft Dynamics NAV wyróżnia możliwość łatwej integracji z innymi, wykorzystywanymi w biznesie aplikacjami. Pozwala to łączyć możliwości systemu NAV z funkcjami znanymi z innych, często wysoce specjalizowanych rozwiązań, takich jak systemy kadrowo-płacowe, rozwiązania bankowe, aplikacje magazynowe czy systemy elektronicznej wymiany dokumentów. Dzięki olbrzymiej elastyczności i skalowalności tego systemu jesteśmy w stanie tworzyć dla klientów rozwiązania, które przynoszą ogromne korzyści dla organizacji i stanowią kluczowy element strategii biznesowej.

Stworzone przez EIP rozwiązania komplementarne względem Microsoft Dynamics NAV:

  • Mechanizmy integracji bazy ERP z taśmociągiem magazynowym
  • Synchronizacja systemu Microsoft Dynamics NAV z innymi typami baz danych
  • Zintegrowanie szyny danych na potrzeby wymiany danych ERP z innymi systemami ? zastosowanie systemu Microsoft Dynamics NAV jako silnika dla sklepu internetowego
  • Funkcje wspierające zarządzanie towarami zalegającymi w magazynie
  • Powiązanie systemu ERP ze sprzedażą internetową B2B i B2C
  • Integracja z systemami firm transportowych (np. DHL)
  • Rozszerzony moduł integracji ze skanerami magazynowymi
  • Integracja danych pomiędzy różnymi wersjami Microsoft Dynamics NAV

Artykuł ukazał się na łamach miesięcznika ITwiz:

EIP: Tworzymy rozwiązania, które stanowią kluczowy element strategii biznesowej naszych klientów | ITwiz

Read More