Nowa wersja NAV niesie ze sobą większą wydajność, bardziej przystępny interfejs w bazie danych i lepszą integrację z bazą. Dzięki nowym usprawnieniom środowisko ograniczać już mogą tylko zasoby serwera. Ci, którzy dotychczas nie byli przekonani co do wdrożenia systemu, mają okazję jeszcze raz zweryfikować swoje obawy. Czy Microsoft Dynamics NAV wpłynie na wydajność twojej firmy dzięki nowym usprawnieniom sieciowym i bazodanowym? Jak na tym skorzystać?

Zaoszczędzony czas i pieniądze

Wręcz rewolucyjnym rozwiązaniem pod kątem korzyści dla firmy można nazwać wprowadzenie puli połączeń. Wcześniejszy model połączeń SQL i klienta w relacji 1:1 powodował obciążenia, które spowalniały działanie aplikacji podczas jednoczesnej pracy wielu osób. Teraz przy niedużym wysiłku jesteśmy w stanie uruchomić Dynamics NAV dla około 500 pracowników. Największe instalacje posiadają ponad 1000+ użytkowników, a da się osiągnąć znacznie więcej ? wymaga to jedynie wykorzystania dużych zasobów serwera. Dlatego nowy model może zaoszczędzić czas i pozytywnie wpłynąć na produktywność całego zespołu.

…szybko, szybciej

Zmiany nie mogły ominąć komunikacji z bazą danych. W interfejsie służącym do komunikacji NAV z bazą SQL zastosowano technologię ADO.NET, która zastąpiła wolniejszą i mniej wydajną ODBC. Kursory zamienione zostały na technologię MARS, dzięki czemu odnajdywanie i zwracanie wyników przez bazę danych stało się szybsze. W rezultacie system ERP działa o wiele szybciej.

Z kilku źródeł

W 2013 roku do Microsoft Dynamics NAV została wprowadzona trzecia warstwa serwera aplikacji. To rozwiązanie ograniczyło ruch sieciowy pomiędzy klientem NAV a serwerem SQL. Duża część operacji jest obecnie przetwarzana wyłącznie po stronie Microsoft Dynamics NAV Application Server, skąd klient wyciąga gotowe wyniki. Usprawnienie działa zarówno w wersji webowej, jak i na desktopie. Jeśli klient potrzebuje przetworzenia dużej ilości informacji w tym samym czasie, aplikacja może korzystać jednocześnie z kilku serwerów obsługujących tę samą bazę danych.

Mniejszy nakład pracy

Omówione usprawnienia sieciowe zostały mocno rozwinięte w 2015 roku. Następnie Data Cache przeszedł z poziomu użytkownika na poziom globalny po stronie serwera aplikacji. Taki mechanizm pozwolił ograniczyć ilość zapytań do bazy danych, które wcześniej wykonywane były dla każdego użytkownika osobno. Teraz ich wyniki przechowywane są w cache?u. Jeśli inny użytkownik chce pobrać ten sam rekord, odpowiada mu serwer aplikacji, a nie baza danych. Oznacza to po prostu krok mniej do wykonania. Z kolei dużym benefitem dla deweloperów jest możliwość szerszego wykorzystania języka programowania C#, bardziej zaawansowanego od dotychczas używanego C/AL.

Last, but not least

Ostatnią ze zmian jest wprowadzenie kompresji danych, dzięki czemu wygenerowanie raportu jest znacznie szybsze. To skraca proces raportowania i potrzebne informacje nareszcie możemy pozyskać w ekspresowym tempie.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem EIP!