Organizacje IT chcą szybko i efektywnie wdrażać infrastrukturę IT, jednak nie kosztem jakości. Te czasami trudne do pogodzenia cele prowadzą bezpośrednio do rozwiązań zunifikowanych.

Biznesowa elastyczność z IT

Tempo zmian w świecie IT oznacza brak tolerancji dla technologii, które same z siebie wprowadzają ograniczenia. Odpowiedzią są nowe technologie, które sprzyjają zwiększeniu biznesowej elastyczności. Działy IT, którym trudno jest dotrzymać tempa zmian, chcąc uzyskać przewagę zaczynają przekształcać się w organizacje oparte o decyzje podejmowane proaktywnie. Kiedy pozostawanie w miejscu nie jest już wystarczające, musi istnieć szybsza i bardziej efektywna droga wdrażania i utrzymywania rozwiązań IT.
Większość dużych i średnich przedsiębiorstw korzysta z aplikacji horyzontalnych, wirtualizacji, baz i hurtowni danych oraz analityki biznesowej. Czas i złożoność wdrożenia platformy wspierającej architekturę chmury prywatnej lub publicznej jest bardzo kosztowny. Zgodnie z badaniem IDC z lipca 2011 pt. Server Team Survey, organizacje IT wykorzystują aż 23.3% czasu oraz zasobów swoich pracowników. To blisko jedna czwarta czasu i zasobów pracowników zużyta na samo przygotowanie do wdrożenia nowej aplikacji bądź elementu infrastruktury.

To może być czasochłonne

Kiedy organizacje IT tworzą swoje własne rozwiązania, każdy indywidualny komponent (serwer, przełącznik sieciowy, pamięć masowa i oprogramowanie) mogą być najlepsze z dostępnych na rynku, ale nadal największym wyzwaniem pozostaje brak unifikacji i integracji całej infrastruktury IT. Przedsiębiorstwo musi się nauczyć jak konfigurować i zarządzać każdym oddzielnym komponentem. IT musi ocenić, czy każdy komponent może zostać zintegrowany w sposób pozwalający sprostać specyficznym wymaganiom aplikacji oraz czy będzie wydajnie i bezobsługowo współpracować z pozostałymi elementami.
To może zająć tygodnie lub nawet miesiące, aby wybrać komponenty, które spełniają specyficzne wymagania konkretnej organizacji i doprowadzą do skutecznego wdrożenia infrastruktury IT. Nawet jeśli komponent spełnia wymagania przedsiębiorstwa, dodatkowo należy wziąć pod uwagę złożoność kosztów utrzymania, licencji oprogramowania oraz kosztów obsługi. Oczywiście te czynniki zwiększają konieczne nakłady CAPEX oraz OPEX. Dodatkowo, po sprostaniu tym wyzwaniom, pozostaje jedna bardzo istotna kwestia: kiedy pojawia się problem w infrastrukturze, dział IT musi ustalić, który produkt i jakiego producenta spowodował awarię, a następnie upewnić się, że dostawca lub dostawcy komponentów uznają swoją odpowiedzialność i podejmą odpowiednie działania. To wszystko zajmuje czas, angażuje cenne zasoby i ostatecznie obciąża budżet firmy.

Łatwiejsza droga

Odpowiedzią jest rozwiązanie konwergentne dla infrastruktury IT.
Zakup pamięci masowej, serwerów, przełączników sieciowych i oprogramowania zarządzającego razem w pełni zintegrowanym pakiecie prowadzi do lepszej elastyczności i efektywności biznesowej. Organizacje IT osiągają lepszą efektywność kosztową poprzez obniżenie nakładów CAPEX, OPEX już w zakresie tradycyjnego 3-letniego całkowitego kosztu posiadania.
Te oszczędności są istotne, ponieważ znaczna część budżetu organizacji jest już przeznaczona na obsługę kosztów stałych i trudne jest sfinansowanie nowych inwestycji w infrastrukturę.
Rozwiązania konwergentne oferują wysoką efektywność biznesową, która ze względu na niemal błyskawiczne wdrożenie i znacznie większą wydajność poprawia elastyczność i zyskowność firmy. Tym samym niewątpliwie wpływają na wzrost przewagi konkurencyjnej.
Bardzo dobrym przykładem takiego rozwiązania jest Hitachi Unified Compute Platform (UCP), które jednemu z naszych klientów, kluczowemu producentowi motoryzacyjnemu zza zachodniej granicy, pozwoliło skrócić czas generowania krytycznych raportów biznesowych z 26 godzin do 47 minut!
Rozwiązanie konwergentne Hitachi Data Systems było o 88% tańsze niż rozwiązanie konkurencyjne, które mogło jedynie zbliżyć się osiągniętymi wynikami do platformy Hitachi Unified Compute Platform. Pozwoliło również na szybsze podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych i tym samym skrócenie ?time to market? dla nowych produktów.

W stereo

Przetestowane, w pełni zintegrowane rozwiązanie konwergentne eliminuje trudności związane z kosztownymi i długotrwałymi przygotowaniami przed wdrożeniem.
To jak różnica pomiędzy zamówieniem sportowego samochodu wyposażonego w mocny silnik, wyścigowe opony i skuteczne hamulce wraz z idealnie dobranym lakierem i wysokiej jakości systemem audio, a pójściem do sklepu motoryzacyjnego i kupowaniem wszystkich poszczególnych elementów do zbudowania własnego samochodu. Samochód sportowy będzie kompletny i tańszy, z komponentami wysokiej jakości, gotowymi do niezawodnej współpracy i co istotne, można nim odjechać z salonu już dziś. Podobieństwa kończą się jednak, kiedy zaczynamy dyskusję na temat zarządzania krytycznymi aplikacjami na platformie konwergentnej. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Organizacje IT muszą być lepiej przygotowane na szybkie i efektywne dostosowywanie się do nieustannie zmieniających się potrzeb klientów biznesowych. Ogromnym atutem łatwo zarządzanego, zautomatyzowanego rozwiązania konwergentnego jest minimalizowanie kosztów wdrożenia. Dzięki temu firma może skoncentrować się na tym, co najważniejsze ? wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i zwiększaniu przychodów.

Autorem tekstu jest Radosław Machnica, konsultant w Hitachi Data Systems. 
Artykuł ukazał się również na łamach miesięcznika Forbes 07/2015 oraz powstał przy współpracy firm EIP i Hitachi Data Systems