Wirtualizacja to jeden z najważniejszych trendów IT w ostatnich latach. Wyższa wydajność systemów, niższe i bardziej przewidywalne koszty IT oraz bezpieczeństwo ? to korzyści, dla których warto inwestować w innowacyjne rozwiązania!

Żyjemy w świecie informacji, gdzie wartościowe dane przyjmują różne formy i docierają do nas z nieograniczonej ilości źródeł. Szeroko pojęty biznes oczekuje usług coraz wyższej jakości i nieprzerwanej gotowości do ich świadczenia. Infrastruktura IT stanowi często najważniejszy element w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Kluczowe dane muszą być anali­zowane szybko i dokładnie, a krytyczne aplikacje powinny działać efektywnie i nieprzerwanie. Coraz większa złożoność oraz ilość informacji stanowi niemałe wyzwanie. Z tego po­ wodu IBM konsekwentnie inwestuje w rozwój technologii wirtualizacji.
Efektem jest IBM System Storage SAN Volu­me Controller ? rewolucja w systemach pamięci masowych. Jeżeli ilość Twoich danych i koszty zarządzania nimi rosną zbyt szybko, ten system pozwala na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów bez konieczności rozbudowy infrastruktury.
IBM SAN Volume Controller (SVC) dostarcza korzyści wirtualizując pamięć masową w różnych środowiskach: od dużych przedsiębiorstw, przez średnie do małych środowisk.
Cała macierz IBM Storwize V7000 jest zwirtualizowana, dzięki czemu umożliwia szybkie i elastyczne tworzenie woluminów i zmian w konfiguracji, a także przenoszenie danych pomiędzy dyskami. Umożliwia również optymalizację położenia danych dla zwiększenia wydajności.
IBM  Storwize  V7000 daje możliwości wirtualizacji zewnętrznych zasobów dyskowych. Pozwala więc na scentralizowane zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej tak, by lepiej wykorzystać  już posiadaną pa mięć, zamiast wciąż rozbudowy wać system dyskowy.
IBM SAN Volume Controller udostępnia pojedynczy punkt sterowania i przejmuje kontrolę nad dotychczas używaną pamięcią masową, zachowując wszystkie istniejące informacje. Taka strategia przyspiesza i upraszcza implementację, a przy tym pozwala do minimum ograniczyć zapotrzebowanie na dodatkową pamięć masową. Pierwsze korzyści z implementacji systemu osiągane są w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy, co jednocześnie eliminuje koszt dodatkowych narzędzi migracyjnych.

Najważniejsze cechy:

  • uproszczone i scentralizowane zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej
  • znaczna oszczędność miejsca na dane ? funkcja Thin provisioning pozwala na dynamiczne przydzielanie miejsca tylko na zasoby, z których naprawdę się korzysta
  • 3-krotnie większa wydajność dzięki zautomatyzowanej migracji na wysoko wydaje dyski SSD ? funkcja Easy Tier?
  • zapis do pięciu razy więcej aktywnych danych w tej samej fizycznej przestrzeni dyskowej za pomocą programu IBM? Real-time Compression?
  • maksymalne wykorzystanie istniejących już pa­mięci masowych nawet różnych producentów ? możliwość zewnętrznej wirtualizacji
  • pełna integracja z oprogramowaniem do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi rodziny Tivoli?
  • zwiększone bezpieczeństwo dzięki szybkiej i bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami dyskowymi
  • oszczędność inwestycji dzięki zaawansowanym funkcjom dostęp­nym w cenie rozwiązania ? Flash Copy?, migracja danych pomiędzy rozwiązaniami nawet różnych producentów, podłączenie do zewnętrznych hostów i wiele innych

Artykuł ukazał się również w miesięczniku Forbes 02/2014.

Masz pytania? Napisz do nas!