Chmura obliczeniowa pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób sięgnąć po szereg rozwiązań biznesowych. Nowe rozwiązania chmurowe nie stanowią też ograniczenia dla możliwości precyzyjnego dopasowania wdrażanych w formie usługi systemów do specyficznych potrzeb biznesowych, a co za tym idzie ? podnoszą użyteczność aplikacji w modelu SaaS. Marta Osiak – Dynamics NAV Divison Director w EIP i Rafał Rudalski – Dynamics NAV Programmer w EIP, komentują możliwości rozwoju rozszerzeń dla systemu NAV.

Ograniczone możliwości dostosowywania sposobu działania kompleksowych rozwiązań biznesowych do specyfiki poszczególnych użytkowników to bodaj największa bolączka wdrożeń realizowanych w oparciu o oprogramowanie oferowane w formie ogólnodostępnej usługi ? na zasadach Software-as-a-Service. Uniwersalność takich rozwiązań sprawia, że najczęściej są one pozbawione możliwości kastomizacji wykraczających poza warstwę interfejsu użytkownika i prostej konfiguracji przebiegu wspieranych procesów.
Dobrą praktyką jest dziś dążenie do ograniczenia skali zmian względem standardowych map procesów oraz funkcjonalności systemów wspierających zarządzanie we wszystkich typowych procesach biznesowych. Działanie takie daje często możliwość zoptymalizowania funkcjonowania firmy na bazie sprawdzonych, ustandaryzowanych reguł działania zaszytych w rozwiązaniach biznesowych.
Nie powinno być jednak aplikowane do tych procesów biznesowych, które stanowią o unikalności i przewadze konkurencyjnej danej firmy. Chęć efektywnego i pełnego obsłużenia specyficznych potrzeb biznesowych w wielu przypadkach decydowała o rezygnacji z oprogramowania biznesowego oferowanego w modelu usługowym. Nowa architektura oprogramowania Microsoft Dynamics pozwala na zastosowanie rozszerzeń wpływających na działanie standardowych funkcjonalności, co znacząco zmniejsza ograniczenia typowe dla rozwiązań w modelu SaaS.
Oznacza to, że rozwiązania Microsoft Dynamics ? w tym oprogramowanie NAV ? oferowane w formie usługi opartej na środowisku Azure pozwalają wykorzystać typowe dla modelu SaaS korzyści biznesowe bez konieczności polegania wyłącznie na standardowych funkcjonalnościach i wzorcach procesów. Dostępne za sprawą nowej architektury zestawy rozszerzeń (Extensions) pozwalają bowiem na zmianę sposobu działania ? opartego na współdzielonej infrastrukturze ? systemu w odniesieniu do poszczególnych procesów biznesowych.
Mogą także wprowadzać dodatkowe narzędzia lub całe moduły funkcjonalne. Pierwszym rozwiązaniem z rodziny Dynamics obsługującym nowy model modyfikacji i rozszerzania funkcjonalności jest system Microsoft Dynamics NAV 2016. Rozszerzenia takie są też natywnie dostępne dla systemu Dynamics 365.

Wyspecjalizowane rozszerzenia

Za tworzenie dodatków rozszerzających standardową funkcjonalność oprogramowania linii Dynamics odpowiadają wyspecjalizowani partnerzy firmy Microsoft. Jednym z partnerów firmy Microsoft zaangażowanych w rozwój rozszerzeń dla systemu Dynamics NAV jest firma EIP. W praktyce dodatki tego typu powstają w ramach dedykowanych projektów rozwojowych bądź w trakcie realizacji projektów wdrożeniowych.
Rozszerzenia ? także te, tworzone na potrzeby konkretnych klientów ? mogą być następnie udostępniane za pomocą portalu Azure CoSell. Pełni on rolę sklepu aplikacyjnego, co ułatwia dostęp do rozszerzeń użytkownikom biznesowym. ?Aplikowanie rozszerzeń funkcjonalnych odbywa się na zasadach analogicznych, jak kupowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych? ? mówi Rafał Rudalski, Dynamics NAV Programmer w firmie EIP. Według niego podobne rozszerzenia mogą być także wykorzystywane w odniesieniu do rozwiązań Microsoft Dynamics uruchomionych lokalnie. ?Istnieją również sposoby na obejście ograniczeń w dodatkowych narzędziach, potencjalnie oczekiwanych przez użytkowników biznesowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać naprawdę specyficznym potrzebom? ? dodaje Rafał Rudalski. Wraz z każdą kolejną wersją oprogramowania Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics 365 rozszerzana jest liczba obsługiwanych punktów styku natywnego kodu aplikacji z dodatkowymi rozszerzeniami.

Cały artykuł dostępny jest na łamach portalu iTwiz