Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie, które ma na celu uszczelnić system podatkowy państwa. Chociaż niektórzy nazywają JPK rewolucją, w wielu krajach to już standard. Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje między innymi na Słowacji, w Rumunii, Francji i Portugalii.

Microsoft Dynamics NAV jest jednym z systemów dostosowanych do nowych standardów. W czerwcu 2016 partnerzy i producenci, zgodnie z obietnicą daną Ministerstwu, będą wdrażać rozwiązanie u swoich klientów. Według założeń przychód budżetu do roku 2018 zwiększy się z tego względu aż o 500 mln zł.
Polski rząd powołuje się na świetne wyniki, jakie JPK osiąga w Portugalii, gdzie w ciągu pierwszego roku od wprowadzenia zanotowano 13-procentowy wzrost wpływów z VATu.  Jak czytamy na stronie Ministerstwa:

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęte przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Czym jest JPK?

Implementacja JPK nadaje systemom księgowym nową funkcjonalność, jaką jest możliwość eksportu oraz przesyłania jednolitych pod względem formy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML. Ujednolicona postać elektroniczna tych danych przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych pozwala wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne w automatyczny sposób. W rezultacie organy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w JPK przez przedsiębiorstwa w określonym przedziale i wybranym okresie, dlatego niewdrożenie przez firmę JPK może wiązać się z jej odpowiedzialnością karno-skarbową.

Których przedsiębiorstw dotyczy JPK?

Od 1 lipca 2016 r. do udostępniania ksiąg podatkowych w postaci JPK będą zobowiązane przedsiębiorstwa spełniające jeden z wymogów: zatrudniające przynajmniej 250 pracowników, notujące roczny obrót równy lub wyższy niż 50 mln euro oraz te, których suma aktywów wynosi ponad 43 mln euro. Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania danych za pomocą JPK obejmie wszystkie firmy w Polsce.

JPK ? o co może prosić urząd?

Projekty struktur logicznych JPK określają zakres i format danych, których organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. będą mogły żądać od dużych przedsiębiorców. Składa się na nie siedem części:
  1. 1. księgi rachunkowe
  2. 2. wyciągi bankowe
  3. 3. magazyn
  4. 4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  5. 5. faktury VAT
  6. 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów
  7. 7. ewidencja przychodów
Każda ze struktur obejmuje swoim zakresem dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK. Ministerstwo Finansów prezentuje struktury logiczne w postaci elektronicznych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). na swojej stronie: Jednolity Plik Kontrolny – Ministerstwo Finansów
Masz pytania? Napisz do nas!