Paweł Prasuła, Prezes Zarządu EIP, na łamach raportu BEST100 opowiedział o kierunkach rozwoju firmy, rozwoju oferty w zakresie systemów wspierających zarządzanie Microsoft Dynamics NAV, a także o potrzebach polskich  firm w obszarach: bezpieczeństwa, usług dedykowanych dla centrów danych i infrastruktury sieciowej.

Jak oceniają Państwo koniunkturę na polskim rynku IT w 2016 roku? Jakie czynniki w największym stopniu wpłynęły na sprzedaż sprzętu, oprogramowania i usług IT?

Mimo trudniejszej sytuacji na rynku IT w Polsce, EIP utrzymuje pozytywną dynamikę wzrostu. Z kolei na tle sporych w roku 2016 spadków sprzedaży rozwiązań sprzętowych zauważamy wzrost zainteresowania usługami. W naszym przypadku coraz bardziej istotny udział w przychodach mają usługi outsourcingowe ? utrzymanie i serwis sprzętu, a także obsługa i zarządzanie aplikacjami klientów. Jestem przekonany, że taki trend będzie się pogłębiał, co znajdzie oczywiście odbicie w naszej ofercie.

Rozwinięciem nazwy EIP jest hasło Everything Is Possible. W jaki sposób znajduje ono odbicie w realizowanych przez Państwa projektach?

Staramy się być partnerem biznesowym klientów. Inwestujemy w rozpoznanie ich unikalnych potrzeb. Ich zrozumienie pomaga nam z powodzeniem realizować dedykowane projekty, także te, które na pierwszy rzut oka w danej organizacji wydają się nierealne. Przykładem takiego podejścia jest chociażby nasz zespół specjalizujący się we wdrożeniach systemu ERP ? Microsoft Dynamics NAV.
Dzięki precyzyjnej analizie procesów zachodzących w  ramach podchodzących do wdrożenia takiego oprogramowania i konsultacjom w zakresie potrzeb biznesowych jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania uszyte na miarę, choć oparte na standardowym środowisku.
Cały nasz model realizacji projektów wdrożeniowych został zresztą tak zaprojektowany, aby umiejętnie łączyć potrzeby biznesowe z możliwościami technologii. Takie podejście przynosi oczekiwane efekty, a nam przybywa klientów.
W ostatnim czasie uruchomiliśmy projekt wdrożeniowy w firmie Inter Cars działającej w sektorze logistyki i dystrybucji, który obejmuje przejście spółek zagranicznych na nową wersję systemu Microsoft Dynamics NAV 2016. Zakończyliśmy już wdrożenie w trzech lokalizacjach, a jest to bardzo złożony projekt ? ze środowiska biznesowego korzysta duża liczba użytkowników. Równolegle dla innego klienta pracujemy nad projektem wdrożeniowym w branży produkcyjnej, gdzie będziemy mierzyli się po raz kolejny z integracjami z wieloma maszynami, które są wykorzystywane do produkcji ciężkich detali metalowych.
Realizujemy też projekt wykorzystania Dynamics NAV na bazie chmury Microsoft Azure.

W jaki sposób polskie  firmy podchodzą do wyboru rozwiązań klasy ERP? Czy można mówić o nasyceniu tego rynku?

Rynek rozwiązań ERP w Polsce na pewno nie jest nasycony. Wiele firm zmobilizowało się do wprowadzenia ?porządnego? systemu ERP na potrzeby kontroli spójności danych. Była to odpowiedź na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednocześnie, świadomość znaczenia kwestii dopasowania systemu ERP do organizacji jest coraz większa. Decyzje o wyborze konkretnego rozwiązania są coraz częściej uwarunkowane możliwościami rozwoju poszczególnych systemów, w miarę rozwoju organizacji. Dotychczas, w wielu przypadkach takie podejście było nierealne dla mniejszych organizacji. Rozbudowane systemy ERP, zapewniające wiele przydatnych, zaawansowanych funkcjonalności były bowiem dla nich zbyt kosztowną inwestycją. Teraz ? za sprawą nowych rozwiązań i sposobów wdrażania rozwiązań biznesowych, zwłaszcza chmury ? bariera ta znika.
Problemy z dostosowaniem skali wdrażanego oprogramowania wspierającego zarządzanie do potrzeb, ale i ograniczeń danej organizacji eliminuje najnowsze rozwiązanie Microsoft. Platforma Dynamics 365 zapewnia bowiem możliwość łatwego, efektywnego kosztowo wdrożenia wszystkich potrzebnych funkcjonalności niemal od ręki. Nie ma też konieczności ponoszenia kosztów zakupu całego pakietu funkcji, a jedynie tych, które w praktyce są niezbędne.
Oznacza to zupełnie nowe możliwości w zakresie dostosowywania systemu do potrzeb organizacji bez względu na jej skalę.

Kolejny element oferty EIP to rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT. Na jakich aspektach koncentrują się dziś potrzeby polskich  firm, jeśli chodzi o cyber security?

Digitalizacja biznesu stwarza bezprecedensowe możliwości rozwoju, ale to także nowe obszary ryzyka. Ponadto, działania cyberprzestępców stają się coraz groźniejsze i bardziej zuchwałe. Na to nakłada się też stały wzrost ceny na czarnym rynku informacji biznesowych. Wszystko to powoduje, że podejście do bezpieczeństwa musi być bardziej świadome i wielowymiarowe. Podstawą zabezpieczenia cyfrowego biznesu jest integracja i automatyzacja.
W strukturach EIP został utworzony dedykowany zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa. Osoby te są odpowiedzialne za prowadzenie audytów, testów penetracyjnych oraz wdrażanie rozwiązań zapewniających ochronę zarówno urządzeń, z których korzystają pracownicy, jak i danych firmowych.
Odnoszę jednak wrażenie, że na polskim rynku ciągle brakuje zrozumienia dla konieczności wprowadzenia ? niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ? zmian kultury organizacyjnej. Tymczasem nad tym właśnie pracują działy IT w najbardziej ?cyfrowych? polskich  firmach.

Od niedawna dysponują Państwo również własnym centrum danych…

Niecałe 2 lata temu ? jako uzupełnienie działalności integratorskiej EIP ? powstało Centrum Danych MAIN.
To nowoczesny ośrodek spełniający najwyższe normy. Wyróżnikiem usług, które świadczymy dzięki centrum danych MAIN, jest unikalna wręcz elastyczność ? i to nie tylko od strony technologicznej, ale też w kontekście warunków współpracy i  finansowania projektów. Jesteśmy w stanie zrealizować wiele specyficznych wymagań klientów.
Oferujemy np. możliwość doprowadzenia do serwerowni dodatkowego łącza od wskazanego przez klienta operatora. Umożliwiamy klientom korzystanie z własnego okablowania i systemu monitoringu wizyjnego. Pozwalamy wstawić do naszego centrum danych własne szafy stelażowe. Wartością dodaną oferty Centrum Danych MAIN są też usługi doradcze. Chcemy, aby realizowało ono usługi nowej generacji, integrowało stare i nowe architektury, a jednocześnie zapewniało spójny i elastyczny ekosystem, który zapewni stabilność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania.

EIP oferuje również usługi związane z długofalowym projektowaniem strategii rozwoju infrastruktury sieciowej. Dlaczego istotne jest perspektywiczne podejście do tego elementu infrastruktury?

Digitalizacja dotyka niemal każdego aspektu naszego życia, także zawodowego. Elementem cyfryzacji są inwestycje w modernizację i integrację infrastruktury IT oraz nowe aplikacje. Działania takie mają na celu szersze wykorzystanie potencjału nowych technologii, szansę na rozwój, a także poprawę stabilności, szybkości i bezpieczeństwa procesów biznesowych. Dzisiejsze potrzeby biznesowe oznaczają jednak konieczność posiadania elastycznych i efektywnych rozwiązań we wszystkich warstwach infrastruktury IT, także sieciowej. Przekłada się to na wzrost zainteresowania sieciami definiowanymi programowo.
Dobrym przykładem jest otwarta ? oparta na oprogramowaniu ? architektura Cisco Digital Network Architecture. Jej wykorzystanie pozwala sprawnie modyfikować funkcjonowanie warstwy sieciowej pod kątem zmieniających się potrzeb. Ułatwia też działania administracyjne. Wdrożenie rozwiązań definiowanych programowo we wszystkich warstwach środowiska IT daje z kolei zupełnie nowe możliwości w zakresie automatyzacji, ochrony oraz bieżącej analizy działania firmy. Dzięki takiemu podejściu organizacje biznesowe, opierające procesy na rozwiązaniach IT, mogą stać się zdecydowanie bardziej zwinne i odpowiadać na warunki biznesowe w sposób szybszy i bardziej inteligentny.

Na jakie nowe rozwiązania lub usługi zamierzają Państwo postawić w najbliższych latach?

Będziemy rozszerzać ofertę tzw. usług zarządzalnych ? Managed Services ? oraz rozwiązań chmurowych. Już teraz w Centrum Danych MAIN budujemy platformę Azure Stack. Wspieramy też wszystkie modele wykorzystania chmury obliczeniowej ? od infrastruktury ? IaaS, przez platformę ? PaaS, po aplikacje ? SaaS. Rozwijamy także kompetencje w obszarze rozwiązań wspierających transformację miejsca pracy oraz innowacje w pracy zespołowej.