Firma EIP po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce i uzyskała wyróżnienie Diamentu miesięcznika Forbes. O tym jakie czynniki są odpowiedzialne za sukces biznesu w dzisiejszym świecie nieustających zmian opowiedział Prezes Zarządu, Paweł Prasuła.

Integrity i accountability to integralne wartości dla biznesu

Dynamika zmian dotyczy dziś całego spektrum obszarów ? od tworzenia produktów i usług, aż po relacje klientów z konsumentami. Zmienne otoczenie oczywiście niesie ze sobą niepewność i zagrożenia, jednak co istotne, dla proaktywnych podmiotów przede wszystkim niesie szanse na rozwój. Kilka lat temu postawiłem na zaufanie ? do współpracowników i specjalizację ? która pobudza do ciągłego doskonalenia. Te filary okazały się solidnym spoiwem dla spójności ? tzw. ?integrity? i współodpowiedzialności ? tzw ?accountability? firmy. W oparciu o te wartości podjąłem wiele decyzji, a właściwe wykorzystanie pojawiających się szans pozwoliło nam na szybki rozwój i osiągnięcie bardzo stabilnej pozycji finansowej w krótkim czasie.
Praca w turbulentnym środowisku zdecydowanie wymaga zwinności, elastyczności, wnikliwej obserwacji i umiejętności przewidywania. Elastyczność rozumiem głównie jako otwartość na zmiany, która pozwala również na testowanie nowych możliwości.
Jednym z owocnych eksperymentów, które przeprowadziłem w EIP, było wprowadzenie nowego podejścia do zarządzania zespołem i idącej za nim zmiany struktury spółki. Wdrożone przekształcenie umożliwiło każdej osobie w zespole samodzielne wypracowanie nowej ścieżki rozwoju i obranie kierunku pogłębiania kompetencji.

Transparentność idzie w parze ze stabilnością

W rezultacie udało nam się zbudować wyspecjalizowane zespoły projektowe, które dynamicznie się rozwijają. Rozwiązanie to pozwoliło również znacznie skrócić czas reakcji na zmiany zachodzące u klientów i zwiększyć efektywność pracy. Niezmiennie ważnym aspektem jest współodpowiedzialność, która umożliwia każdemu pracownikowi realny wpływ na ostateczny wygląd projektu. Osobiście dbam o jeszcze jeden, krytyczny w moim przekonaniu fundament, który budują stabilność finansowa i transparentność. Świadczą one nie tylko o naszej przedsiębiorczości, ale również umożliwiają wypracowanie realnego wsparcia w finansowaniu inwestycji naszych klientów. Otwierają także możliwości testowania szans biznesowych na rynkach komplementarnych i co za tym idzie budowanie coraz szerszego, ale wciąż wyspecjalizowanego wsparcia w obrębie IT.

Nowe Data Center MAIN

Jedną z takich inwestycji jest budowa Data Center MAIN. Idea centrum danych powstała z połączenia elastyczności oferowanej klientom i społecznej odpowiedzialności biznesu widocznej w idei Green IT. Prowadzimy budowę farmy fotowoltaicznej i elektrowni wodnej, aby stworzyć centrum danych, w którym całe zużycie prądu pokrywane jest z odnawialnych źródeł energii. Jakość, specjalizacja, transparentność i zaufanie okazały się skuteczną receptą na sukces. Umożliwiły nam wypracowanie rozwiązań, które wyraźnie wspierają tworzenie efektywnych strategii technologicznych oraz nawiązywanie strategicznej współpracy z klientami.

Artykuł znajduje się również na łamach Forbes.pl – Diamenty Forbesa 2019