Big Data zmienia sposób prowadzenia działalności z reaktywnego na predyktywny. Analizy rekordów mogą przekształcić sposób działania niemal każdego działu organizacji. Dlaczego jednak większość firm tylko ślizga się po powierzchni? Oto pięć wskazówek, jak lepiej wykorzystać analizy danych do swoich działań.

1. Wybierz platformę Big Data o wyjątkowej elastyczności

Im więcej danych przetwarza firma, tym trafniejsze analizy uzyskuje. Szacuje się, że ilość danych będzie rosnąć w tempie geometrycznym, a ich przetwarzanie będzie wymagać zwiększenia zasobów przedsiębiorstwa. Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) można powiększyć do 10 000 serwerów, co pozwala na obsługę nawet największych zbiorów danych.

2. Utrzymaj całkowite koszty posiadania na niskim poziomie

W miarę jak kolejne działy będą korzystać z analiz predyktywnych, rosnąć będą ilość danych oraz obciążenia związane z Big Data. W efekcie infrastruktura znacznie się rozszerzy. Jest to powód, dla którego warto zainwestować w rozwiązania zapewniające najniższe możliwe całkowite koszty posiadania obecnie, ale też w przyszłości.

3. Skorzystaj z elastyczności związanej z przetwarzaniem analiz w dowolnym miejscu

Podczas przetwarzania danych historycznych na potrzeby analiz można grupować je w obrębie klastra danych. Czasami niezbędne są jednak analizy ?w czasie rzeczywistym. Firmy potrzebują infrastruktury, która może przesyłać analizy do danych lub dane do analiz ? w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla organizacji.

4. Zintegruj dane

Aby analizować dane, trzeba najpierw uzyskać do nich dostęp. To duże wyzwanie, ponieważ dane kryją się w różnych elementach infrastruktury. Oprogramowanie do wirtualizacji danych Cisco wydobywa je ze wszystkich źródeł, udostępniając ujednolicony widok wszystkich informacji niezbędnych do szybszego podejmowania decyzji biznesowych.

5. Wybierz oprogramowanie odpowiednie dla zadania

Świat analiz cechuje się nieustannymi innowacjami. Ponieważ ciągle udostępniane są nowe aplikacje, Cisco współpracuje z całym ekosystemem liderów w dziedzinie analityki. Dzięki temu organizacje mają możliwość wybrać oprogramowanie, którego potrzebują i mieć pewność, że jest ono obsługiwane przez przygotowaną na to infrastrukturę Cisco.

Artykuł powstał na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę Cisco.