Wdrożenie systemu ERP to skomplikowany proces, który wymaga ścisłej współpracy pomiędzy firmą a klientem. Im większe doświadczenie i zaangażowanie wdrożeniowca, tym lepsze efekty dla obu stron. Co roku Microsoft przyznaje status Partnera Roku tej firmie, która wyróżnia się na tle innych najlepszymi wynikami.

Best of the best

Wszystkie firmy wdrożeniowe, które zajmują czołowe miejsca w oficjalnym rankingu Microsoft tworzą zespoły najlepszych profesjonalistów w branży. Zacięta konkurencja nieustannie motywuje nas do pracy i cieszymy się, że od wielu lat należymy do grupy rekomendowanych przez Microsoft Polska partnerów wdrożeniowych. Na podstawie weryfikacji punktów rankingowych co roku wybierany jest jeden, najlepszy partner, który zostaje uhonorowany tytułem ?Partner of The Year”.

Zasady oficjalnego rankingu partnerów Microsoft Dynamics

Oficjalny ranking partnerów Microsoft Dynamics organizowany jest co roku przez Microsoft na całym świecie. Nagrody przyznawane są lokalnie ? dla każdego kraju, w którym firma Microsoft ma swój oddział oraz globalnie. Na pozycję w rankingu wpły mają:
  • wartość sprzedaży produktów Microsoft
  • liczba nowych klientów
  • podnoszenie kompetencji
  • współpraca marketingowa

Punktacja, czyli co ocenia Microsoft?

Zasady przyznawania punktów zostały tak skonstruowane, aby weryfikować aktywność partnerów wdrożeniowych nie tylko w zakresie sprzedaży produktów, ale również edukacji – zarówno wewnątrz firmy, czyli szkolenia i certyfikacje zespołu, jak i na zewnątrz, czyli szkolenia dla potencjalnych i obecnych klientów. Te wymogi powodują, że czołowi partnerzy mają ugruntowaną, aktualną wiedzę oraz najwyższe kompetencje do prowadzenia projektów zgodnie z metodyką Sure Step i najwyższymi standardami Microsoft.

Zasady udziału w rankingu

Terminy: w terminie 1 lipca ? 30 czerwca zbierane są punkty, których weryfikacja jest co kwartał. Co 3 miesiące Microsoft Polska przesyła do Partnerów wyniki z danego kwartału. Podsumowanie działań całego roku (1lipca – 30 czerwca) następuje na początku lipca i wtedy też ogłoszony zostaje zwycięzca rankingu i następuje wręczenie nagród na konferencji dla partnerów Microsoft.

Kryteria wejścia ERP: aktualna certyfikacja kompetencyjna ERP (Silver lub Gold), zaakceptowany w wyznaczonym terminie przez Microsoft biznes plan,  sprzedaż licencji Dynamics AX o wartości 50 000$ lub Dynamics NAV on premise o wartości 25 000$ net lub 5 nowych klientów Dynamics NAV subscription.

Kryteria wejścia CRM: akceptacja biznes planu Partnera przez Microsoft w wyznaczonym terminie, sprzedaż licencji Dynamics CRM o wartości 20 000$ net do klientów w Polsce lub 5 nowych klientów CRM online.

Punkty: jeśli Partner spełnia wyżej wymienione kryteria, dodatkowo punktowane są pozostałe aktywności, takie jak: pozyskiwanie nowych klientów, tworzenie case study, konferencje i warsztaty, webinary, aktywności w mediach, notatki prasowe i reklamy.

Dlaczego można znaleźć inne rankingi partnerów wdrożeniowych Microsoft Dynamics?

W 2011 roku Microsoft uruchomił w skali światowej program Microsoft Master VAR, który pozwala partnerom Master VAR budować własną, franczyzową sieć partnerów wdrożeniowych oprogramowania Microsoft Dynamics NAV. W 2013 roku ten program został uruchomiony w Polsce, a firma IT.integro została partnerem Microsoft Master VAR i zbudowała sieć partnerską o nazwie Master League.

Program Microsoft Master VAR powstał z myślą o uruchomieniu nowego poziomu partnerstwa, który otwiera sieć partnerów wdrożeniowych oprogramowania linii Microsoft Dynamics dla mniejszych, lokalnych dostawców. Decydując się na współpracę w modelu franczyzowym – w Polsce działając pod marką IT.integro – mogą oni zyskać dostęp do usług wsparcia oraz narzędzi dostępnych dla certyfikowanych partnerów Microsoft Dynamics. Odpowiedzialność za projekty realizowane w ramach franczyzy przejmuje partner Master VAR, który również wspiera firmy w swojej sieci w działaniach sprzedażowych i marketingowych. Za cały poziom edukacji i obsługi klienta odpowiada bezpośrednio partner Master VAR, a nie Microsoft. Dlatego w ramach sieci tworzone są dodatkowe rankingi, które pomagają dbać o jakość pracy i motywować zespoły do podnoszenia kompetencji. Są to jednak rankingi zupełnie niezależne od Oficjalnego Rankingu Partnerów Microsoft.