Macierze Hitachi Data Systems z nowej rodziny VSP serii G, reprezentują rozwiązania dla infrastruktury definiowanej przez oprogramowanie do zastosowań transakcyjnych i zadań analitycznych.

Infrastruktura definiowana przez oprogramowanie upraszcza systemy IT i uwalnia dane od tradycyjnych ograniczeń sprzętowo-lokalizacyjnych, dzięki czemu stają są one bardziej dostępne dla wszystkich zadań analitycznych.
Nowe i ulepszone rozwiązania HDS pozwalają uzyskać większy dostęp do informacji za pośrednictwem zwirtualizowanych, hiperkonwergentnych i skalowalnych platform zbudowanych w celu szybszego przejścia do modelu systemów IT jako usługi (IT as a service – ITaaS) z wykorzystaniem architektur projektowanych pod kątem aplikacji i definiowanych przez oprogramowanie.

Nowa rodzina macierzy VSP serii G, w ramach której HDS oferuje zarówno znane już dobrze rozwiązania klasy enterprise oraz rozwiązania dla środowisk znacznie mniej wymagających pod względem wydajności czy skalowalności, jest pierwszym kompletnym i w pełni zintegrowanym portfolio produktów macierzowych tej klasy.

Jeśli ktoś do tej pory miał jedynie apetyt na rozwiązania HDS z najwyższej półki, ale nie mieściły się one w planowanym budżecie ? wśród rozwiązań, których światowa premiera miała miejsce 28.04, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Nowe macierze są również odpowiedzią dla tych, którzy planowali budowę rozwiązań typu disaster recovery, ale w oparciu o rozwiązania bardziej efektywne pod względem kosztów inwestycji i utrzymania. Nie zapominajmy też, że niedawna premiera to nie tylko zniesienie podziałów na macierze klasy midrange i enterprise. Wraz z prezentacją nowej rodziny HDS zapowiedział również nowe funkcjonalności dostępne już dziś, a także te które będą wprowadzane na rynek w ciągu kolejnych miesięcy.

Wirtualizacja pamięci dla mas

Wprowadzenie na rynek nowej rodziny pamięci masowych Hitachi VSP ? G200, G400, G600 i, już wkrótce, G800 ? sprawiło, iż Hitachi Data Systems stał się jedynym dostawcą IT, który oferuje takie same możliwości przechowywania danych zarówno w najmniejszych, jak i największych systemach klasy mainframe za pomocą jednego pakietu oprogramowania.
Dzięki dalszej rozbudowie systemu operacyjnego Hitachi SVOS, cała rodzina VSP może oferować natywną i heterogeniczną wirtualizację pamięci masowych oraz pamięć rozproszoną pracującą w trybie active-active ? jak również w pełni kompatybilną migrację danych, replikację i zarządzanie. Firmy i organizacje mogą teraz wybierać systemy o pożądanej pojemności, wydajności i cenie, kierując się własnymi celami biznesowymi, a nie różnicami funkcjonalnymi. Te poszukujące mniejszych systemów będą mieć teraz dostęp do tej samej technologii wirtualizacji, która jest stosowana we wcześniejszych, zaawansowanych systemach HDS, osiągających najwyższe oceny, zarówno ogólnie, jak i w szczególnych zastosowaniach, w rankingu Critical Capabilities for General-Purpose, High-End Storage Arrays1 firmy Gartner. Te sprawdzone możliwości przyspieszają postęp w konsolidacji i uproszczeniu środowisk użytkownika bez względu na ich wielkość. Ponadto upraszczają proces migracji, umożliwiają łatwiejsze zarządzanie i pełną odporność na awarie.

Najlepsze w swej klasie konwergentne platformy do wszelkich zastosowań

Oferta platform obliczeniowych Hitachi Unified Compute Platform (UCP) została wzbogacona o nowe hiperkonwergentne i konwergentne modele, które obecnie zaspokajają potrzeby klientów w zakresie szybszej i łatwiejszej obsługi realizowanych całościowych obciążeń roboczych. Najnowsze nabytki rodziny UCP obejmują hiperkonwergentne rozwiązania Hitachi UCP 1000 for VMware EVO:RAIL i konwergentne rozwiązania Hitachi UCP 2000 – oba wykorzystują nowe serwery w obudowie typu rack oraz są przeznaczone dla środowisk małych i średnich albo dla rozproszonych oddziałów firm.
Konwergentny model Hitachi UCP 6000 integruje wprowadzone niedawno serwery kasetowe Hitachi CB 2500 oraz zapewnia korzystną relację ceny do osiągów w realizacji krytycznych zadań.
Rodzina UCP wraz z oprogramowaniem do automatyzacji infrastruktury, Hitachi Unified Compute Platform Director, umożliwia klientom zwiększanie efektywności operacyjnej dzięki szybkiemu wdrażaniu i udostępnianiu infrastruktury do zarządzania elastycznym centrum danych, pozwalającej dostosowywać realizowane zadania do potrzeb działalności biznesowej.

Budowa aktywnego repozytorium „data lake” do analiz dużych zbiorów danych (big data)

Hiperkonwergentna architektura nowej platformy Hitachi Hyper Scale-Out Platform (HSP) zapewnia efektywne kosztowo przetwarzanie danych i umożliwia dostosowanie na żądanie pojemności do bieżących potrzeb. Dzięki możliwości obsługi dużych zbiorów danych różnego rodzaju w rozproszonej architekturze klastrowej, proste i zautomatyzowane zarządzanie HSP umożliwia elastyczny wzrost danych dzięki zastosowaniu technologii systemu plików Hitachi z wykorzystaniem oprogramowania open source do zarządzania i wirtualizacji. HSP to skalowalna platforma dla środowisk Hadoop, umożliwiająca użytkownikom analizowanie danych na miejscu i eliminująca potrzebę przemieszczania dużych zbiorów danych w celu skorzystania z narzędzi analitycznych dla big data.

Zautomatyzowane udostępnianie pamięci dostosowane do wykorzystywanych aplikacji oraz ochrona danych

Hitachi Data Systems dodatkowo wprowadza i rozszerza bogatą ofertę narzędzi programistycznych, które pomogą użytkownikom zbudować pożądaną infrastrukturę ITaaS, oferując jednocześnie większe możliwości samodzielnej obsługi użytkownikom wewnętrznym. Te nowe, dostosowane do aplikacji rozwiązania umożliwiają większą automatyzację i skuteczniejszą ochronę krytycznych zadań realizowanych przez klienta. Zmniejszają one koszty, ograniczają złożoność, a jednocześnie zwiększają efektywność środowisk definiowanych przez oprogramowanie.

  • Hitachi Automation Director, nowa aplikacja współpracująca z pakietem do zarządzania infrastrukturą Hitachi Command Suite, udostępnia konfigurowalne szablony obsługowe, opracowane na podstawie najlepszych praktyk. Szablony umożliwiają proste i dostosowane do używanych aplikacji udostępnianie zasobów pamięci masowych bazom danych, aplikacjom i środowiskom VDI. Zintegrowane wsparcie kontroli dostępu w oparciu o realizowane zadania oznacza, że po zdefiniowaniu szablony te mogą być stosowane przez użytkowników biznesowych w trybie samoobsługowym.
  • Hitachi Infrastructure Director stanowi dodatek do Hitachi Command Suite. To nowa aplikacja do konfigurowania i zarządzania pamięcią masową. Wykorzystuje API nowych systemów VSP w celu umożliwienia prostego i intuicyjnego zarządzania ? sterowanego przez wbudowany silnik rekomendacji ? dla środowisk, w których prostota jest ważniejsza niż potrzeba manualnego kontrolowania każdego szczegółu. Hitachi Infrastructure Director zapewnia użytkownikom narzędzie potrzebne do kierowania uproszczonymi operacjami zarządzania w celu szybkiego wdrażania nowych systemów pamięci masowych i związanych z nimi usług dla nowych modeli z rodziny VSP.
  • Hitachi Data Instance Director upraszcza ochronę danych poprzez automatyzację i zastosowanie technologii Hitachi z zakresu kopii migawkowych (snapshot), klonowania i replikacji, uzupełnione o kopie zapasowe w czasie rzeczywistym, ciągłą ochronę danych oraz archiwizację na jednej platformie. Data Instance Director udostępnia prosty interfejs typu whiteboard, który dopasowuje poziom ochrony danych do priorytetów biznesowych.

Krzysztof Lorant, Business Development Manager w Avnet.

source: avnet.pl