DevOps jest bardzo modnym pojęciem w biznesie IT  XXI wieku. Gdyby zapytać się o jego definicję pięciu specjalistów IT, każdy z nich powie co innego. Czym więc właściwie jest? Najlepiej DevOps przedstawić jako nurt w IT, postulujący połączenie tworzenia i rozwoju aplikacji z operacjami na nich przeprowadzanymi

W każdej organizacji kluczowym elementem są ludzie i narzędzia pomagające osiągać im określone cele. DevOps jest drogą, która usprawnia proces od tworzenia, do testów i wdrożenia aplikacji. Rozwiązanie to pozwala rozwiązać trzy zasadnicze problemy:
  • Konfigurację i uruchomienie infrastruktury, czyli serwerów, chmury.
  • Zabezpieczenie infrastruktury i gwarancję odpowiednich certyfikatów.
  • Rozdzielenie zadań dla deweloperów, którzy będą tworzyć aplikacje, testować je i wdrażać, bez przeszkadzania w pracy np. specjalistom od bezpieczeństwa.
DevOps można przedstawić więc jako kulturę pracy, która pozwala skupić się na sprawności działania całej organizacji, niż  jako samą technologię. Wspiera zarówno firmy, którym ułatwia wdrażanie aplikacji oraz klientów, którzy z nich będą korzystać.

Koszty błędu

DevOps ma jednak swoją słabą stronę. Tworzenie aplikacji skupia się na siedmiu krokach – od pisania kodu, przez testowanie go, pakietowanie i przygotowanie do produkcji, konfigurację urządzeń czy maszyn wirtualnych, wdrożenie aplikacji, jej monitoring i w końcu zabezpieczenie.
DevOps pozwala na to, żeby każdy z tych kroków działał równolegle bez zbędnego tracenia czasu. Minusem jest natomiast koszt wystąpienia błędu w trakcie tego procesu. W jednych firmach możne wiązać się to z poniesieniem tak ogromnym kosztów, że nie warto ryzykować skróceniem czasu tworzenia i wdrożenia aplikacji. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, w których nowe technologie powstają latami, jak w przemyśle lotniczym, gdzie nie ma miejsca na najmniejszy błąd.
Jednak w większości firm zajmujących się np. rozwiązaniami webowymi, gdzie ewentualne występnie błędu nie poniesie za sobą miliardowych start, DevOps pozwala osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną.

DevOps a Microsoft Azure

DevOps oferuje też Microsoft w swojej chmurze Azure. DevOps Project jest rozwiązaniem, usprawniającym wdrażanie różnych aplikacji, maszyn wirtualnych czy kontenerów. Pozwala to na dostarczanie aplikacji w chmurze Azure w kilku krokach i zapewnia narzędzia, aby stworzyć, wdrożyć i monitorować aplikację. Dostajemy repozytorium kodu w Gitcie, mamy wgląd w proces dystrybucji aplikacji, pełne monitorowanie zmian i wersji aplikacji czy testowanie środowiska aplikacji.
Główne zalety DevOps Project:
  • Uruchomienie i wdrożenie aplikacji trwa zaledwie kilka minut.
  • Pełne wsparcie w popularnych frameworkach jak .NET, JAVA, PHP, Node czy Python.
  • Integracja i wsparcie z GitHubem.
  • Wbudowane narzędzia umożliwiające natychmiastową analizę i aktywny wgląd w aplikację.
  • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Development) oparte na technologii chmury i wykorzystujące Visual Studio Team Services.
Microsoft Azure DevOps Project jest więc doskonałym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce skrócić czas powstawania aplikacji i rozwiązań technologicznych. Zamiast gonić konkurencję, lepiej zostawić ją w tyle.