Model chmury przestaje być ograniczeniem w kastomizacji oprogramowania biznesowego