EIP rozpoczyna realizację budowy elektrowni fotowoltaicznej!