Czego możemy się nauczyć od prekursorów wdrażania rozwiązań kognitywnych w biznesie?