EIP numerem 1 w Oficjalnym Rankingu Partnerów Microsoft