Analiza potrzeb w zakresie wykorzystania data center

O analizie rynku Data Center przygotowanej przez EIP, CA Technologies, Cisco i IBM pisze redakcja ITwiz

Analiza potrzeb w zakresie wykorzystania data center

Published

Dynamika wzrostu gospodarczego motywuje do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, które budują przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw. To mobilizuje kadrę zarządzającą do czerpania z wcześniej niewykorzystanych możliwości i podejmowania całkowicie nowych wyzwań. 

Firmy chcą i mogą inwestować w rozwój innowacji oraz wsparcie technologiczne. Kluczowa w tym miejscu jest jednak identyfikacja najważniejszych obszarów IT, w których klienci potrzebują wsparcia ze strony dostawców rozwiązań IT i ich lokalnych partnerów. Według badania PMR Research, obecnie aż 95% firm średnich i dużych w Polsce posiada własne Centrum Przetwarzania Danych. Taka ilość podmiotów zaangażowanych w rynek skłoniła EIP do przeprowadzenia badań potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania Data Center. Razem z partnerami – IBM, Cisco Systems oraz CA Technologies – EIP przyczyniło się do powstania raportu, który ma realny wpływ na budowę strategii rozwoju biznesu.
W kryterium doboru uczestników określono, że badanie będzie przeprowadzone wśród przedstawicieli średnich oraz dużych przedsiębiorstw korzystających z własnych centrów danych. Na pytania odpowiedziało 150 osób, z czego wszystkie posiadały uprawnienia decyzyjne. Pytania ankietowe zostały podzielone na trzy obszary:
  • Analiza zakresu aktualnie eksploatowanego Data Center.
  • Wyzwania i inicjatywy w zarządzaniu infrastrukturą IT.
  • Plany inwestycyjne przedsiębiorstw w Polsce w zakresie infrastruktury IT.
Wnioski  z badania pozwoliły firmie EIP lepiej poznać potrzeby polskiego rynku oraz zidentyfikować miejsca, w których dotychczasowe doświadczenia mogą być przydatne. W odpowiedzi EIP postanowiło poszerzyć swoje kompetencje i stworzyć ofertę usług, które profesjonalnie wspierają wewnętrzne działy IT w optymalizacji oraz rozwoju środowiska Centrum Danych. W tym obszarze oferujemy takie usługi, jak: audyt centrum danych, stworzenie projektu koncepcyjnego, projektów branżowych, realizacja projektu budowy centrum danych, jego rozruch i testy, a także dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
Jak wynika z analizy ankiet, część przedsiębiorstw w Polsce planuje – w ciągu 12 miesięcy – skorzystanie z usług kolokacji, outsourcingu (w tym w zakresie zapasowego centrum danych) lub cloud computing oferowanych przez zewnętrznych dostawców.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Modernizacja i rozwój centrów danych”  przygotowanym przez EIP Sp. z o.o., Cisco Systems, CA Technologies i IBM.

Analiza potrzeb w zakresie wykorzystania data center | ITwiz

http://itwiz.pl/analiza-potrzeb-zakresie-wykorzystania-data-center/

Copy as a Plain Text

Share

Related Stories
Naszym zadaniem jest odpowiedzieć na potrzeby biznesu

ago

Z Michałem Kurachem, dyrektorem Działu Handlowego, wiceprezesem EIP, rozmawiamy o najważniejszych trendach na rynku IT i zmieniającej się – w odpowiedzi na nie – ofercie firmy, a także planach rozwoju, m.in. w zakresie rozwiązań dla Data Center i usług specjalistycznych.
5 dowodów na to, że czas Data Center nowej generacji już trwa

ago

W przeszłości nasze aplikacje znajdowały się w jednym miejscu - na komputerze stacjonarnym lub serwerze w centrum danych. Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej. Aplikacje są złożone i wzajemnie połączone, więc do ich obsługi niezbędna jest infrastruktura centrum danych nowej generacji, która ewoluuje, aby dotrzymać kroku pozostałym narzędziom.
Finansowanie Małych Elektrowni Wodnych dla Data Center

ago

Czy Małe Elektrownie Wodne mogą wesprzeć IT? Oczywiście! Podpowiadamy jak pozyskać finansowanie na taką inwestycję.
Model chmury przestaje być ograniczeniem w kastomizacji oprogramowania biznesowego

ago

Chmura obliczeniowa pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób sięgnąć po szereg rozwiązań biznesowych. Nowe rozwiązania chmurowe nie stanowią też ograniczenia dla możliwości precyzyjnego dopasowania wdrażanych w formie usługi systemów do specyficznych potrzeb biznesowych, a co za tym idzie – podnoszą użyteczność aplikacji w modelu SaaS. Marta Osiak - Dynamics NAV Divison Director w EIP i Rafał Rudalski - Dynamics NAV Programmer w EIP, komentują możliwości rozwoju rozszerzeń dla systemu NAV.

Tworzymy rozwiązania, które stanowią kluczowy element strategii biznesowej naszych klientów

O nowościach wprowadzonych w systemie Microsoft Dynamics NAV 2016, źródłach przewagi nad konkurencyjnymi rozwiązaniami ERP dla firm z sektora MŚP oraz o unikalnej specjalizacji i doświadczeniach wdrożeniowych mówi Robert Rus, dyrektor zespołu Dynamics NAV w EIP.