Analiza potrzeb w zakresie wykorzystania data center