Pioniersko zintegrowana platforma obliczeniowa i fundament dla zwinnego środowiska IT