System ERP wspiera ekspansję firmy Inter Cars S.A. na rynki zagraniczne