Diamenty miesięcznika Forbes 2017 dla EIP

Diamenty miesięcznika Forbes 2017 dla EIP

Firma EIP po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce i uzyskała wyróżnienie Diamentu miesięcznika Forbes. O tym jakie czynniki są odpowiedzialne za sukces biznesu w dzisiejszym świecie nieustających zmian opowiedział Prezes Zarządu, Paweł Prasuła.

Integrity i accountability to integralne wartości dla biznesu

Dynamika zmian dotyczy dziś całego spektrum obszarów – od tworzenia produktów i usług, aż po relacje klientów z konsumentami. Zmienne otoczenie oczywiście niesie ze sobą niepewność i zagrożenia, jednak co istotne, dla proaktywnych podmiotów przede wszystkim niesie szanse na rozwój. Kilka lat temu postawiłem na zaufanie – do współpracowników i specjalizację – która pobudza do ciągłego doskonalenia. Te filary okazały się solidnym spoiwem dla spójności – tzw. „integrity” i współodpowiedzialności – tzw „accountability” firmy. W oparciu o te wartości podjąłem wiele decyzji, a właściwe wykorzystanie pojawiających się szans pozwoliło nam na szybki rozwój i osiągnięcie bardzo stabilnej pozycji finansowej w krótkim czasie.Praca w turbulentnym środowisku zdecydowanie wymaga zwinności, elastyczności, wnikliwej obserwacji i umiejętności przewidywania. Elastyczność rozumiem głównie jako otwartość na zmiany, która pozwala również na testowanie nowych możliwości.
Jednym z owocnych eksperymentów, które przeprowadziłem w EIP, było wprowadzenie nowego podejścia do zarządzania zespołem i idącej za nim zmiany struktury spółki. Wdrożone przekształcenie umożliwiło każdej osobie w zespole samodzielne wypracowanie nowej ścieżki rozwoju i obranie kierunku pogłębiania kompetencji.

Transparentność idzie w parze ze stabilnością

W rezultacie udało nam się zbudować wyspecjalizowane zespoły projektowe, które dynamicznie się rozwijają. Rozwiązanie to pozwoliło również znacznie skrócić czas reakcji na zmiany zachodzące u klientów i zwiększyć efektywność pracy. Niezmiennie ważnym aspektem jest współodpowiedzialność, która umożliwia każdemu pracownikowi realny wpływ na ostateczny wygląd projektu. Osobiście dbam o jeszcze jeden, krytyczny w moim przekonaniu fundament, który budują stabilność finansowa i transparentność. Świadczą one nie tylko o naszej przedsiębiorczości, ale również umożliwiają wypracowanie realnego wsparcia w finansowaniu inwestycji naszych klientów. Otwierają także możliwości testowania szans biznesowych na rynkach komplementarnych i co za tym idzie budowanie coraz szerszego, ale wciąż wyspecjalizowanego wsparcia w obrębie IT.

Nowe Data Center MAIN

Jedną z takich inwestycji jest budowa Data Center MAIN. Idea centrum danych powstała z połączenia elastyczności oferowanej klientom i społecznej odpowiedzialności biznesu widocznej w idei Green IT. Prowadzimy budowę farmy fotowoltaicznej i elektrowni wodnej, aby stworzyć centrum danych, w którym całe zużycie prądu pokrywane jest z odnawialnych źródeł energii. Jakość, specjalizacja, transparentność i zaufanie okazały się skuteczną receptą na sukces. Umożliwiły nam wypracowanie rozwiązań, które wyraźnie wspierają tworzenie efektywnych strategii technologicznych oraz nawiązywanie strategicznej współpracy z klientami.

Artykuł znajduje się również na łamach Forbes.pl:

EIP

Dynamika zmian dotyczy dziś całego spektrum obszarów – od tworzenia produktów i usług, aż po relacje klientów z konsumentami. Zmienne otoczenie oczywiście niesie ze sobą niepewność i zagrożenia, jednak co istotne, dla proaktywnych podmiotów przede wszystkim niesie szanse na rozwój.

Read More

Related Stories
Chcemy wrócić do wartości, które przyświecały nam na początku działalności 

Paweł Prasuła, Prezes Zarządu EIP, na łamach magazynu iTWIZ opowiedział m.in. o przekształceniu firmy w spółkę akcyjną i związanych z tym planach, o działalności charytatywnej oraz o wartościach przyświecających prowadzeniu firmy.
Model chmury przestaje być ograniczeniem w kastomizacji oprogramowania biznesowego

Chmura obliczeniowa pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób sięgnąć po szereg rozwiązań biznesowych. Nowe rozwiązania chmurowe nie stanowią też ograniczenia dla możliwości precyzyjnego dopasowania wdrażanych w formie usługi systemów do specyficznych potrzeb biznesowych, a co za tym idzie – podnoszą użyteczność aplikacji w modelu SaaS. Marta Osiak - Dynamics NAV Divison Director w EIP i Rafał Rudalski - Dynamics NAV Programmer w EIP, komentują możliwości rozwoju rozszerzeń dla systemu NAV.
Od ochrony styku sieci do ochrony danych w kontekście RODO

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR). W jaki sposób podejść do tego tematu od strony działu IT? Bartłomiej Zadrożny - Key Account Manager w EIP i Karol Wróbel - Chief Technology Officer w 4SyncSolutions IT Security VAD, rozmawiali z redakcją ITwiz o bezpieczeństwie IT i narzędziach, które umożliwią przygotowanie się na zmiany.                    
Inwestujemy w zrozumienie unikalnych potrzeb biznesowych naszych Klientów

Paweł Prasuła, Prezes Zarządu EIP, na łamach raportu BEST100 opowiedział o kierunkach rozwoju firmy, rozwoju oferty w zakresie systemów wspierających zarządzanie Microsoft Dynamics NAV, a także o potrzebach polskich  firm w obszarach: bezpieczeństwa, usług dedykowanych dla centrów danych i infrastruktury sieciowej.
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.