Diamenty miesięcznika Forbes 2017 dla EIP

Diamenty miesięcznika Forbes 2017 dla EIP

Published

Firma EIP po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce i uzyskała wyróżnienie Diamentu miesięcznika Forbes. O tym jakie czynniki są odpowiedzialne za sukces biznesu w dzisiejszym świecie nieustających zmian opowiedział Prezes Zarządu, Paweł Prasuła.

Integrity i accountability to integralne wartości dla biznesu

Dynamika zmian dotyczy dziś całego spektrum obszarów – od tworzenia produktów i usług, aż po relacje klientów z konsumentami. Zmienne otoczenie oczywiście niesie ze sobą niepewność i zagrożenia, jednak co istotne, dla proaktywnych podmiotów przede wszystkim niesie szanse na rozwój. Kilka lat temu postawiłem na zaufanie – do współpracowników i specjalizację – która pobudza do ciągłego doskonalenia. Te filary okazały się solidnym spoiwem dla spójności – tzw. „integrity” i współodpowiedzialności – tzw „accountability” firmy. W oparciu o te wartości podjąłem wiele decyzji, a właściwe wykorzystanie pojawiających się szans pozwoliło nam na szybki rozwój i osiągnięcie bardzo stabilnej pozycji finansowej w krótkim czasie.Praca w turbulentnym środowisku zdecydowanie wymaga zwinności, elastyczności, wnikliwej obserwacji i umiejętności przewidywania. Elastyczność rozumiem głównie jako otwartość na zmiany, która pozwala również na testowanie nowych możliwości.
Jednym z owocnych eksperymentów, które przeprowadziłem w EIP, było wprowadzenie nowego podejścia do zarządzania zespołem i idącej za nim zmiany struktury spółki. Wdrożone przekształcenie umożliwiło każdej osobie w zespole samodzielne wypracowanie nowej ścieżki rozwoju i obranie kierunku pogłębiania kompetencji.

Transparentność idzie w parze ze stabilnością

W rezultacie udało nam się zbudować wyspecjalizowane zespoły projektowe, które dynamicznie się rozwijają. Rozwiązanie to pozwoliło również znacznie skrócić czas reakcji na zmiany zachodzące u klientów i zwiększyć efektywność pracy. Niezmiennie ważnym aspektem jest współodpowiedzialność, która umożliwia każdemu pracownikowi realny wpływ na ostateczny wygląd projektu. Osobiście dbam o jeszcze jeden, krytyczny w moim przekonaniu fundament, który budują stabilność finansowa i transparentność. Świadczą one nie tylko o naszej przedsiębiorczości, ale również umożliwiają wypracowanie realnego wsparcia w finansowaniu inwestycji naszych klientów. Otwierają także możliwości testowania szans biznesowych na rynkach komplementarnych i co za tym idzie budowanie coraz szerszego, ale wciąż wyspecjalizowanego wsparcia w obrębie IT.

Nowe Data Center MAIN

Jedną z takich inwestycji jest budowa Data Center MAIN. Idea centrum danych powstała z połączenia elastyczności oferowanej klientom i społecznej odpowiedzialności biznesu widocznej w idei Green IT. Prowadzimy budowę farmy fotowoltaicznej i elektrowni wodnej, aby stworzyć centrum danych, w którym całe zużycie prądu pokrywane jest z odnawialnych źródeł energii. Jakość, specjalizacja, transparentność i zaufanie okazały się skuteczną receptą na sukces. Umożliwiły nam wypracowanie rozwiązań, które wyraźnie wspierają tworzenie efektywnych strategii technologicznych oraz nawiązywanie strategicznej współpracy z klientami.

Artykuł znajduje się również na łamach Forbes.pl:

EIP

Dynamika zmian dotyczy dziś całego spektrum obszarów – od tworzenia produktów i usług, aż po relacje klientów z konsumentami. Zmienne otoczenie oczywiście niesie ze sobą niepewność i zagrożenia, jednak co istotne, dla proaktywnych podmiotów przede wszystkim niesie szanse na rozwój.

Copy as a Plain Text

Share

Related Stories
Chcemy wrócić do wartości, które przyświecały nam na początku działalności 

ago

Paweł Prasuła, Prezes Zarządu EIP, na łamach magazynu iTWIZ opowiedział m.in. o przekształceniu firmy w spółkę akcyjną i związanych z tym planach, o działalności charytatywnej oraz o wartościach przyświecających prowadzeniu firmy.
Model chmury przestaje być ograniczeniem w kastomizacji oprogramowania biznesowego

ago

Chmura obliczeniowa pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób sięgnąć po szereg rozwiązań biznesowych. Nowe rozwiązania chmurowe nie stanowią też ograniczenia dla możliwości precyzyjnego dopasowania wdrażanych w formie usługi systemów do specyficznych potrzeb biznesowych, a co za tym idzie – podnoszą użyteczność aplikacji w modelu SaaS. Marta Osiak - Dynamics NAV Divison Director w EIP i Rafał Rudalski - Dynamics NAV Programmer w EIP, komentują możliwości rozwoju rozszerzeń dla systemu NAV.
Od ochrony styku sieci do ochrony danych w kontekście RODO

ago

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR). W jaki sposób podejść do tego tematu od strony działu IT? Bartłomiej Zadrożny - Key Account Manager w EIP i Karol Wróbel - Chief Technology Officer w 4SyncSolutions IT Security VAD, rozmawiali z redakcją ITwiz o bezpieczeństwie IT i narzędziach, które umożliwią przygotowanie się na zmiany.                    
Inwestujemy w zrozumienie unikalnych potrzeb biznesowych naszych Klientów

ago

Paweł Prasuła, Prezes Zarządu EIP, na łamach raportu BEST100 opowiedział o kierunkach rozwoju firmy, rozwoju oferty w zakresie systemów wspierających zarządzanie Microsoft Dynamics NAV, a także o potrzebach polskich  firm w obszarach: bezpieczeństwa, usług dedykowanych dla centrów danych i infrastruktury sieciowej.