Rozwój technologii i sposobów finansowania muszą iść w parze